• Участь академії у вебінарі «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?» від ГО Прогресильні та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (23.05.2023)     
  • https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/

  • Академія отримала ліцензію на підготовку магістрів за двома новими освітньо-професійними програмами (24.04.2023р.)

           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3353-2023-05-04-07-38-50

  • Робоча онлайн зустріч за результатами опитування здобувачів вищої освіти, викладачів та стейкхолдерів за ОНП «Професійна педагогіка» зі спеціальності 011 (початок лютого 2023 р.)

            https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3287-obgovorennia-onp-prof-pedagogika

  • Представники ЦЗЯВО взяли участь у вебінарах Starter NetWork (06.03.2023; 27.03.2023)

            https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3331-starter-network

  • Участь у вебінарі «Забезпечення якості онлайн-освіти» від Quality Matters (QM) та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (24.03.2023)

           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3351-quality-matters-qm

  • Проміжний моніторинг стану готовності звіту самооцінювання до акредитації зі спеціальності 011(25.01.23)

           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3275-akr011-aspirantura

  • Обговорення можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (30.11.2022)
           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3233-2022-11-30-18-30-49
  • Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості освіти у ЗВО України під час воєнного стану (17-18 листопада 2022)
           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3230-2022-11-30-10-40-51
  • Інформаційна сесія для здобувачів вищої освіти першого курсу (21 вересня 2022).
           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3164-informatsiina-sesiia-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-1-kursu
  • Готуємося до акредитації (27.07.2022)
           https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3108-2022-08-01-09-25-27

Готуємося до акредитації освітньо-наукової програми «Транспортні технології в авіаційному транспорті» (20/02/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3612-hotuiemosia-do-akredytatsii-osvitno-naukovoi-prohramy-transportni-tekhnolohii-v-aviatsiinomu-transporti

 

 

Льотна академія Національного авіаційного університету – учасниця регіональної науково-дискусійної платформи «Жінка в науці під час війни» (16/02/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3606-lotna-akademiia-natsionalnoho-aviatsiinoho-universytetu-uchasnytsia-rehionalnoi-naukovo-dyskusiinoi-platformy-zhinka-v-nautsi-pid-chas-viiny

 

Школа гаранта: акредитація освітніх програм – запорука якісної освіти(07/02\2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3594-shkola-haranta-akredytatsiia-osvitnikh-prohram-zaporuka-iakisnoi-osvity

 

Готуємося до акредитації освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (04/01/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3577-hotuiemosia-do-akredytatsii-osvitno-naukovoi-prohramy-osvitni-pedahohichni-nauky

 

Засідання Школи гаранта (22/11/2023)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3516-zasidannia-shkoly-haranta

 

Науково-педагогічні працівники академії готуються до акредитацій освітніх програм (16\11\2023)
https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3499-naukovo-pedahohichni-pratsivnyky-akademii-hotuiutsia-do-akredytatsii-osvitnikh-prohram

 

Інформаційна сесія для здобувачів вищої освіти першого курсу (8\ 11\2023)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3479-informatsiina-sesiia-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-pershoho-kursu

 

Участь академії в українському форумі якості освіти (06/11/23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3478-uchast-akademii-v-ukrainskomu-forumi-iakosti-osvity

 

Робоча зустріч керівника Центру забезпечення якості вищої освіти зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (20/09\2023)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3450-asp-dobrochesn-2023

 

Робота над вдосконаленням ОНП «Освітні, педагогічні науки»(30/06/23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3435-robota-nad-vdoskonalennyam-onp-osvitni-pedagogichni-nauki

 

Робоча зустріч випускників аспірантури академії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на тему «Про стан підготовки дисертаційних досліджень»(06/09|23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3436-robocha-zustrich-vypusknykiv-aspirantury-akademii-spetsialnosti-011-osvitni-pedahohichni-nauky-na-temu-pro-stan-pidhotovky-dysertatsiinykh-doslidzhen