Завідувач кафедри: ОСАДЧИЙ Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор
Адреса: м. Кропивницький, вул. Степана Чобану, 1 (корпус 1), кім. 225
Телефон: (0522) 394423
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 394472
Ми у соцмережах:

Наказом міністра ЦА № 22 від 08.02.1978 р був створений факультет льотної експлуатації, до складу якого увійшли кафедри «Аеродинаміки і авіаційних двигунів» під керівництвом к.т.н., доцента КОРОСТЕЛЬОВА Олександра Омеляновича та кафедра «Безпеки польотів» під керівництвом д.т.н, професора КОМАРОВА Андрія Олександровича.

За час свого існування змінювалися завдання, що стоять перед кафедрами, їх структура і назви тощо.

За час існування кафедра «Аеродинаміки і авіаційних двигунів» мала назви:
- з вересня 1980р. - кафедра «Аеродинаміки і конструкції повітряних суден»;
- з серпня 1981р. - кафедра «Аеродинаміки і динаміки польоту»;
- з 1988г.- кафедра - «Льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту».

Завідувачами кафедрою були:
- к.т.н., доцент КОРОСТЕЛЬОВ Олександр Омелянович (1978-1980р.)
- к.т.н., професор МИКОЛАЇВ Лев Федорович (1980-1986р, 1998-2010р.)
- к.т.н., доцент КУЦЕНКО Олександр Васильович (1986-1998р.)
- д.т.н., професор ОБІДІН Дмитро Миколайович (2010-2017р.)
- д.т.н., професор ДМІТРІЄВ Олег Миколайович (2017-2022р.)

За час існування кафедра «Безпеки польотів» теж перейменовувалась та у 2015- 2016рр. мала назву кафедра «Безпеки авіації».

Завідувачами кафедрою були:
- д.т.н., професор КОМАРОВ Андрій Олександрович (1978-1984р.)
- к.т.н. НІКУЛІН Микола Пилипович (1984-1987р.)
- к.т.н., професор РУБЕЦЬ Михайло Іванович (1987-2014р.)
- к.т.н., доцент СИТНИК Юрій Борисович (2014-2022р.)

Відповідно до наказу в.о. начальника академії №134 від 26.05.2022   1 липня 2022р. створено кафедру «Льотної експлуатації та безпеки польотів» шляхом об’єднання кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польотів з кафедрою безпеки польотів.

Кафедра є випусковою за освітньо-професійною програмою «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр та магістр, а також за освітньо-науковою програмою «Транспортні технології в авіаційному транспорті»спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацією 275.00 «Авіаційний транспорт».

Навчальну, методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі. Всі види навчальних занять проводяться на високому науково-методичному рівні. Якісний склад науково-педагогічних співробітників кафедри: докторів наук – 3, професорів – 2, кандидатів наук – 7, доцентів – 4, старших наукових співробітників – 1, з числа науково-педагогічних працівників 9 мають багаторічний досвід льотної та льотно-методичної роботи в цивільній та військовій авіації.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за всіма освітньо-професійними програмами спеціальності «Авіаційний транспорт»; керує підготовкою аспірантів, що здобувають освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Транспортні технології в авіаційному транспорті»; бере участь в проведенні теоретичних занять з курсів початкової підготовки, підвищенні кваліфікації та перепідготовці льотного складу та інших категорій авіаційних фахівців на нові типи повітряних суден.

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

 • науково-методичне забезпечення дисциплін;
 • розробка вимог і пропозицій в частині удосконалення змісту і обсягу навчальних програм з дисциплін кафедри;
 • здійснення виховної роботи серед курсантів академії;
 • розробка, організація та впровадження новітніх освітніх технологій в навчальний процес;
 • проведення наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи академії;
 • участь в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації авіаційних фахівців.

Закріплення теоретичних знань та отримання курсантами практичних навичок здійснюється під час проведення лабораторних занять в навчальних лабораторіях кафедри, база яких постійно оновлюється і вдосконалюється.

У навчальному процесі кафедри використовується наступне лабораторне обладнання:

 • димова аеродинамічна труба з набором макетів (димовий канал);
 • аеродинамічна труба з набором експериментального обладнання (вимірювачі швидкості потоку, макети літаків і частин літака, манометри, мікроманометри і ін.).

Програма атестаційного екзамену за ОПП ЛЕПС бакалавр

 

Кадровий склад кафедри

 

ОСАДЧИЙ Сергій Іванович
Осадчий Сергій Іванович

Доктор технічних наук
Професор

Завідувач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Наукові інтереси: ідентифікація динаміки багатовимірних рухомих об’єктів; синтез та аналіз оптимальних багатовимірних систем стохастичного керування рухомими об’єктами; оптимальна фільтрація та комплексування сенсорів систем авіоніки; автоматичне керування рухом групи БПЛА; керування механізмами з паралельною кінематикою.

ОСВІТА:

 • Травень 2013: Доктор техн. наук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, спеціальність – автоматика, дисертація «Методологія максимізації якості стабілізації крейсерського руху автономного високошвидкісного об’єкта в кавітуючому середовищі»
 • Жовтень 2012: Професор, Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра автоматизації виробничих процесів
 • Грудень 1991: Доцент, Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації, кафедра авіаційного електрообладнання
 • Лютий 1988: Канд. техн. наук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, спеціальність – гіроскопи та навігаційні системи, дисертація «Оптимальна гіроскопічна стабілізація астровізуальних пристроїв на борту ЛА»
 • Лютий 1979: Інженер з експлуатації авіаційного обладнання, Київський інститут інженерів цивільної авіації, дипломний проєкт “Оптимальна стабілізація повздовжнього каналу гвинтокрила Мі-6 у режимі зависання”

ДОСВІД РОБОТИ:

 • 2003-2021: Завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету
 • 2021-2022: Професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету
 • З вересня 2022: Професор кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії національного авіаційного університету
 • З січня 2024 року: Завідувач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів Льотної академії національного авіаційного університету

ДОСВІД ДОСЛІДНИКА:

 • 2006-2007: Науковий керівник теми “Стабілізація багатовимірних нестійких рухомих об’єктів у стохастичних умовах” (0106U000980)
 • 2008-2010: Науковий керівник теми «Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органу» (0109U002107)
 • 2007-2008: Виконавець теми «Розробка інтелектуальних систем підтримки початкового льотного навчання» (0106U002348)
 • 2013-2015: Науковий керівник теми «Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування» (0113U003084)
 • 2015-2018: Науковий керівник проекту “Методологія конструювання робастно-оптимальних систем автоматичного керування складних технологічних об’єктів та комплексів”(0115U003101)
 • 2021-2022: Виконавець договору з Пекінським інститутом аерокосмічних приладів керування «Дослідження навігаційних засобів та системи керування високошвидкісного безпілотного апарату»

ДОСВІД КЕРІВНИКА ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ:

 • 2008: Дідик О.К. дисертація к.т.н. «Інтелектуальна система автоматизації зважування автомобіля у русі»
 • 2010: Березюк І.А. дисертація к.т.н. «Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата»
 • 2012: Мірошніченко М.С. дисертація к.т.н. «Комбінована система автоматичної стабілізації потоку хлібної маси на вході молотарки зернозбирального комбайну»
 • 2017: Федотова М.О. дисертація к.т.н. «Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого шару насіння у зерносушарці за неповними вимірами»

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ:

 • 2006: Відмінник освіти України
 • 2012: Член-кореспондент Транспортної академії України
 • 2017: Академік Технологічної академії України
 • 2019: Грамота Верховної ради України

УЧАСТЬ У РОБОТІ ВЧЕНИХ РАД ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ:

 • 2022: Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Центральноукраїнському національному технічному університеті
 • 2022: Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»
 • 2020: Заступник головного редактора збірника «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» категорія Б
 • 2020: Член редакційної колегії наукового журналу «Прикладні питання математичного моделювання» категорія Б

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ:

 1. Osadchy S., Zozulya V., Timoshenko A. The Dynamic Characteristics of a Manipulator with Parallel Kinematic Structure Based on Experimental Data. New York: eBook Published, Pub. Location Imprint River Publishers. 2022.
 2. Osadchyi S., Zozulia V., Soroka M., Bereziuk I. Information technologies in the professional training of specialists in the field of developing systems for stabilizing the runway platform angular position on board the ship. Information and legal foundations for the professional training of aviation specialists: Monograph part 1.5. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022, рp. 88-125.
 3. Osadchy S.I. Optimal Robust Control of a Robots Group / S.I. Osadchy, A.P. Ladanyuk, V.A. Zozulya, L.G. Vikhrova, V.M. Kalich. Automatic Control and Computer Sciences, July 2019, Volume 53, Issue 4: Allerton Press, Inc. 2019, pp. 298–309.
 4. Osadchy S., Zubenko V., Fedetova M. Synthesis of an optimal stochastic stabilization system for an unstable multivariable object with time delays in controls. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), October 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine, рр. 114-118.
 5. Osadchy S., Krivonosenko O. Synthesis of an Optimal Stabilization System Structure for UAV of a Helicopter Type. Proceedings of the 4th IEEE 2017 International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), Kiev, Ukraine, October 17-19, 2017, pp. 218-223
 6. Osadchiy S., Tymoshenko G. Methods of Determining the weight and the Center of Gravity of UAV. Proceedings of the 4th IEEE 2017 International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), Kiev, Ukraine, October 17-19, 2017, pp.139-142.
 7. Osadchy S.I. Optimal Control of Leader-Following Robots under Random Effects / S.I. Osadchy, A.P. Ladanyuk, V.A. Zozulya, L.G. Vikhrova, V.M. Kalich. Proceedings of the 9th IEEE 2017 International Conference on. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017). Bucharest, Romania, September 21-23, 2017, vol. 2, pp. 923-928.
 8. Osadchy S., Zubenko V., Yakoreva M. Synthesis of an Optimal Combined Multivariable Stabilization System for Adsorption Process Control Systems: Theory and Applications. Series in Automation, Control and Robotics / Kuntsevich, V.M., Gubarev, V.F., Kondratenko, Y.P., Lebedev, D.V., Lysenko, V.P. (Eds.), River Publishers, 2018, chapter 13, pp. 315-324.
Олізаренко Сергій Анатолійович
Олізаренко Сергій Анатолійович

Доктор технічних наук

Професор кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1993р. - м.Харків. Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, Спеціальність «Математичне та програмне забезпечення функціонування АСУ», кваліфікація «Інженер-математик».
1999р. – м.Харків. Ад’юнктура Харківського військового університету.
2007р. - м.Київ, Національна академія оборони України. Спеціальність «Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)», кваліфікація - «Магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня».

Коло наукових інтересів: система управління.

Професійні досягнення:
2003р. – Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Військова кібернетика, система управління і зв’язок».
2006р. – Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Військова кібернетика, система управління і зв’язок».
2017р. - Захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Інформаційні технології».

Має 25 наукових робіт.

Підвищення кваліфікації:
2022р. – Hamburg. Germany. Certificate On Being a Scientist Course authorized by European Academy of Sciences and Research.

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Льотна експлуатація ПС».
 • «Характеристики ПС».
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Бондарчук Світлана Віталіївна
Бондарчук Світлана Віталіївна

Кандидат біологічних наук
Доцент

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1990р. – м. Кіровоград, Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна. Диплом РВ №789878 від 21 червня 1990 р. Спеціальність «Математика, фізика», кваліфікація «Вчитель математики та фізики».
2022р. - м. Кропивницький, Льотна академія Національного авіаційного університету. Диплом В22№ 194600 від12.10.2022 р. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт». Освітньо-професійна програма «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті». Кваліфікація «Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування/ Технік з аварійно-рятувальних робіт/ Оператор технічних засобів контролю за безпекою».

Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності та охорона праці.

Професійні досягнення:
2003р. - Кандидат біологічних наук. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12 березня 2003 року (протокол № 7-07/3). Рішенням спеціалізованої вченої ради Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру Української академії аграрних наук. 03.00.05 – Ботаніка. Тема дисертації «Структурна організація рослинних угрупувань західних районів Криворізького залізорудного басейну. Стан та прогноз розвитку».
2016р. - Доцент кафедри безпеки авіації. м. Київ. Міністерство України. Рішенням Атестаційної колегії протокол №1/02Д від 25 лютого 2016 року.
2018р. - Голова секцій «Загальної біології, зоології, ботаніки, селекції та генетики, ветеринарії» ІІ етапу Всеукраїнського обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
2019р. - Голова журі (секція загальної біології; зоології; ботаніки; селекції та генетики; ветеринарії) ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України.
2019р. - Член журі у номінації «Громадська думка» Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченому Дню Землі .
2020р. - Голова журі (секція загальної біології; зоології; ботаніки; агрономії; лісознавства) ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України. (наказ директора ліцею-інтернату від 22.01.2020 р. № 3-М).
2022р. - Член журі (секція загальної біології; зоології; ботаніки; агрономії; лісознавства) ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України.
2022р. - Член журі (секція загальної біології; зоології; ботаніки; агрономії; лісознавства) ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України.
2022р. - Науковий керівник 3-х переможців III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (Тітяниченко Микита Олексійович учень 11 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам’янської міської ради(секція «Загальна біологія»); Тараненко Дар’я Сергіївна учениця 8 класу Вільненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради (секція «Зоологія»); Бурейко Аталія Сергіївна учениця 8 класу Ганнівської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Боківський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» (секція «Ботаніка»)).

Підвищення кваліфікації:

 • м. Кіровоград. Кіровоградська льотна академія НАУ за участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланд (Норвегія) Курси «Організація пошуково-рятувальних робіт» (500 год) Кіровоградська льотна академія НАУ за участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланд (Норвегія). Березень-травень 2015 року.
 • м. Луцьк. Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський університет імені Лесі Українки. Сертифікат участі у літній школі за програмою «Рятівник», яка реалізується за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації. 6-11 вересня 2015 року.
 • м. Одеса. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» навчання за програмою «Надання першої допомоги в системі пошуково-рятувальної служби (морський компонент)» з 22по 25 вересня 2015 року. Свідоцтво №15/0101.
 • м. Київ. ДП «Головний навчально-методичний центр держпраці». Навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів. Протокол від 18.03.2016р.№ 103-16. Посвідчення від 18.03.2016 р. № 103-16-5
 • м. Київ. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Свідоцтво від 16.11.2016 р. 12СПВ167234. Реєстраційний номер 152-БЖД/16.
 • м. Будо (Норвегія); Семінар-стажування з пошуку та порятунку у об’єднаному рятувально-координаційному центрі Північної Норвегії в рамках проекту університету «Nord» Королівства Норвегії; UKR-16/0020 Join SAR Ukraine; 24 – 27 січня 2017р.; Сертифікат від 27.01.2017 р.
 • м. Кіровоград. Кіровоградський національний технічний університет. Посвідчення про проходження атестації щодо володіння державною мовою. 22 грудня 2017 року.
 • м. Кропивницький. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області Навчання та перевірка знань у сфері цивільного захисту. (18 год.) Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту. КГФ № 008543. Реєстраційний номер 1617 від 15.11.2018 р.
 • Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету, Консорціум освітніх закладів Dobre з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування (за підтримки Global Communities Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Сертифікат. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Публічне управління», 28 березня 2018 р.
 • Малопольська школа публічного адміністрування(за підтримки Global Communities Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Сертифікат № 17/М517Р/2018 курси для викладачів ЗВО за програмою «Публічне адміністрування» 25 травня 2018 року.
 • Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету, Консорціум освітніх закладів Dobre з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування (за підтримки Global Communities Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Сертифікат програми підвищення кваліфікації Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Публічне управління», 29 листопада 2018 р.
 • Міністерство екології та природних ресурсів. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Курси підвищення кваліфікації «Екологізація господарської діяльності у басейні р. Південний Буг». Свідоцтво№35/1-38 від 21 березня 2019 року. м. Кропивницький.
 • м. Кропивницький. ДП Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці. Навчання з питань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол засідання комісії від 19.04.2019 р. №150. Посвідчення № 19150-24.
 • Міністерство цифрової трансформації України. 6-ти годинний курс «Цифрові навички для вчителів» Електронний сертифікат 08 квітня 2020 року.
 • НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів. Свідоцтво №СП 35830447/2960-21 від 19.11.2021 р.
 • «Організація та промоція підготовчих курсів» 20-25 березня 2021 року. Сертифікат № 1380002 від 31.03.2021 р.
 • Освітні центри «Донбас/Крим-Україна»: особливості вступної кампанії-2021» 16-27 травня 2021 р. Сертифікат від 30.05.2021 р.
 • Гамбург, Німеччина. Курс «Основи наукових досліджень». Сертифікат № ХІ-12-190293846-20 від 03.12.2021р.
 • «Освіта для молоді з ТОТ: результати 2021 – обрії 2022» 14-16 грудня 2021 р. Сертифікат № Т/4-070-21 від 16.12.2021 р.
 • Основи роботи з Microsoft 365.18.07.23-06.09.23. Викладач Роман Рудюк. Сертифікат.
 • Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Півмісяця. Семінар з безпеки. Сертифікат від 21вересня 2023р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці.
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці в авіації.
 • Виробнича практика.
 • Екологічна безпека цивільної авіації.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Бродова Олеся Володимирівна
Бродова Олеся Володимирівна

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2009р. – м.Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. Спеціальність - «Початкове навчання, практична психологія», кваліфікація - «Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти».
2017р. - м. Кропивницький. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Напрям підготовки 6.070103 «Обслуговування повітряних суден», кваліфікація - «Бакалавр з обслуговування повітряних суден».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка пілотів, психологія.

Професійні досягнення:
2014р. - Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Тема дисертації: «Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін».
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Є автором понад 45 друкованих праць, з яких 1 монографія, 16 навчально-методичних праць та 1стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - м. Кропивницький. Кіровоградське льотне училище Льотної академії Національного авіаційного університету. Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR в обсязі 679 годин.
2019р. - м. Кропивницький. Свідоцтво /Наказ начальника академії №252, від 10.06.2019р. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Льотна академія Національного авіаційного університету.
2019р. - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). (108 год/ 3.5кред. ECTS).
2019р. – KIEV «The First Kyiv State Coursesof Foreign Languages» Conventional European Standard CEFR - B2 Certificate№ 25431.
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2022р. - European Academy of Sciences and Research. Humburg, Germany. 2022. Research and Discovery Course. Certificate XV – 1629384924822.
2022р. - Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти. Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану. 05.05.2022р. Сертифікат 2622/22Д.
2023р. Cranfield, Great Britain.
2023р. - Онлайн-курс «Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!» «Зрозуміло».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26:«Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA-172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Літальні апарати та основи теорії польоту.
 • Психологія.
 • Транспорт і транспортна інфраструктура.
 • Переддипломна практика.
 • Виробнича практика.
 • Навчальна практика.
 • Юридична психологія.
 • Науково-дослідна практика.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Дерягін Віктор Федорович
Дерягін Віктор Федорович

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1969р. - м. Одеса. Політехнічний інститут. Спеціальність – «Автоматизація теплоенергетичних процесів», кваліфікація – «інженер – теплоенергетик по автоматизації». Диплом спеціаліста Ш №331181 від 25.06.1069 р.

Коло наукових інтересів: механіка рідини.

Професійні досягнення:
1975р. - Диплом кандидата технічних наук МТН № 110544 видано Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти СРСР на підставі рішення Вищої Атестаційної Комісії від 24 грудня 1975 р. Спеціальність 05.14.09 – Гідравліка та інженерна гідрологія. Тема дисертації: «Гідродинамічні дослідження осереднюючих (інтегрируючих) трубок». Одеський інженерно-будівельний інститут.
1982р. - Атестат доцента ДЦ № 059437, видано на підставі рішення Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 8 грудня 1982 року (протокол № 49д/15).
Керівництво та підготовка здобувачів вищої освіти до участі у наукових конференціях.
Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. Тема: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26:«Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Повітряне судно.
 • Виробнича практика.
 • Принципи польоту.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Задкова Олена Володимирівна
Задкова Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1994р. - м. Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, спеціальність – «Історія та народознавство», кваліфікація – «Вчитель історії та народознавства».
2014р. - м. Кіровоград. Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету». Напрям підготовки – «Аеронавігація», кваліфікація – «Бакалавр з аеронавігації».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка пілотів, людський фактор в авіації.

Професійні досягнення:
2012 рік – Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.
2021 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету.
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Є автором понад 45 друкованих праць, з яких 1 монографія, 16 навчально-методичних праць та 1стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Підвищення кваліфікації:

 1. m. Kosice Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria. Bratislava - Vienna - Budapest – Kosice Academic Society of Michal Baludansky Pan-European University in Bratislava CERTIFICATE № 023/2-2018 від 20.04.2018. МОDERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND GLOBAL TRENDS. Training program (108 hours or 3,6 credits ECTS).
 2. м. Кропивницький. Свідоцтво /Наказ начальника академії №252, від 10.06.2019р. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Льотна академія Національного авіаційного університету.09.10.18-30.04.19.
 3. м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації 27.03.2019 – 19.04.2019. «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04.2019 №НО 01132330/340-19 (108 год/ 3.5кред. ECTS).
 4. KIEV «The First Kyiv State Courses of Foreign Languages» Conventional European Standard CEFR - B2 Certificate № 25431 10.12.2019
 5. м. Кропивницький. Кіровоградське льотне училище Льотної академії Національного авіаційного університету Свідоцтво від 27.12.2019р. № 023356. Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR в обсязі 679 годин.
 6. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р. №БН
 7. Hamburg. Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course. Authorized by European Academy of Sciences and Research. XV-16-293849248-22. (0,47 кред. /14 годин). 2022 р.
 8. м. Київ. 19.04-19.11. 2021. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації. За ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». СП 35830447/2917-21. (180 год./6 кред.).
 9. м. Київ. 05.05.2022. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІПО. Український відкритий університет післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за темою «Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану» (0,1 кред. / 2 год.). Сертифікат № 2642/22Д.
 10. МААК «УРГА» стажування за програмою дисциплін ПС CESSNA-172/ Довідка від 26.03.2023.
 11. МААК «УРГА» стажування за програмою дисциплін ПС АН-24 та АН-26/ Довідка від 06.03.2023.
 12. м. Київ. CERTIFICATE ops №23168. Курс навчання «Управління процесом забезпечення якості в цивільній авіації» в Центрі підготовки інспекторів безпеки ICАО Європейського регіонального уряду з 11.07.2023 р. по 14.07 2023 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Управління якістю в авіакомпанії.
 • Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії.
 • Теорія та методика професійного навчання.
 • Переддипломна практика.
 • Науково-дослідна практика.
 • Науково-педагогічна практика.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Мажаров Володимир Сергійович
Мажаров Володимир Сергійович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2015р. - м. Кіровоград. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Спеціальність – «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот (літака)».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка пілотів.

Професійні досягнення:
2019р. - Захистив кандидатську дисертацію за спеціальність 05.22.13. – Навігація та управління рухом. Тема дисертації: «Підвищення ефективності та безпеки експлуатації літаків первісного льотного навчання на базі методів багатофакторного аналізу систем». Льотна академія Національного авіаційного університету.

Підвищення кваліфікації:

 1. м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. ДК № 051419 від 5.03.2019 р.
 2. м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації.27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Тема: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/348-19.
 3. м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Курс теоретичної підготовки за програмою вивчення легкого повітряного судна первинної льотної підготовки НАРП - 1. 28.05.2018 р. – 17.06.2018 р. Свідоцтво від 10.07.2018 р. №194/18.
 4. м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Курс теоретичної підготовки за програмою вивчення випускного однодвигунового літака XIAT-650 УТ. 27.05.2019 р. – 16.06.2019 р. Свідоцтво від 20.06.2019 р. №220/19.
 5. м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР (L) на багатодвигунному повітряному судні BEECHKRAFT MODEL 76 DUCHESS сертифікат від 01.02.2020р. № 0046/MEL.
 6. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р.№БН.
 7. м. Суми. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу ГО «Центр освіти впродовж життя». Програма підвищення кваліфікації 21.04.2021 р. – 27.04.2021 р. Тема: Запобігання та протидія боулінгу у закладах освіти Свідоцтво від 28.04.2021 р. №05408289 / 1569-21.
 8. м. Київ. 19.04-19.11. 2021. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації. За ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». СП 35830447/2926-21. (180 год./6 кред.).
 9. Sofia, Bulgaria. University of Finance, Business and Entrepreneurship. Internship 15.03.2021 – 21.05.2021. Theme: Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European experience and global trend. Certificate № BG/VUZF/843-05-2021.
 10. Hamburg. Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course. Authorized by European Academy of Sciences and Research. XV-16-293849248-22. (0,47 кред. /14 годин). 2022 р.
 11. м.Кропивницький. МААК «УРГА» Стажування по програмі дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26: «Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури». (16 год.). Довідка від 06.03.2023р.
 12. м.Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури». (16 годин). Довідка від 06.03.2023р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Практична підготовка на РС FS.
 • Аварійні процедури BEECHCRAFT.
 • Завантаження, центрування та ТО BEECHCRAFT.
 • ЛТХ, планування польотів та контроль за виконанням польотів BEECHCRAFT.
 • Льотна експлуатація ПС.
 • Обмеження BEECHCRAFT.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Ситник Юрій Борисович
Ситник Юрій Борисович

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

Scopus ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1983р. - Чернігівське Вище Військове авіаційне у училище льотчиків. Спеціальність - "Командна, тактична", кваліфікація - "Офіцер з вищим військово-спеціальною освітою льотчик – інженер".
1993р. - Військово-повітряна академія ім. Ю. Гагаріна. Спеціальність – "Командно–штабна оперативно тактична Військово-повітряних сил", кваліфікація - "Офіцер з вищою військовою освітою".

Коло наукових інтересів: управління безпекою польотів, організація льотної роботи.

Професійні досягнення:
2016 рік – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.13 "Навігація та управління рухом".
2022 рік – доцент кафедри безпеки польотів.
Є автором та співавтором понад 15 друкованих праць, з яких 1 стаття , що індексується міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Підвищення кваліфікації:

 1. м.Кропивницький (Україна), ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт". (16 год.). Справка від 08.02.2021р.
 2. м.Кропивницький (Україна), ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1. (8 год.). Справка від 08.02.2021р.
 3. м.Кропивницький (Україна), МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26. (16 год.). Справка від 20.02.2021р.
 4. м.Кропивницький (Україна), МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA. (16 год.). Справка від 20.02.2021р.
 5. Sofia. Bulgaria. 15.03.2021-21.05.2021. Participated in internship on "Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: Furopean Experience and Global Trend" organized by University of Finance, Basiness and Entrepreneurship. CERTIFICATE №BG/VUZF/844-05-2021(180 hours=6credits ECTS).
 6. м.Київ. Підвищення кваліфікації за ОПП "Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО "Університет Менеджменту освіти" ЦІПО з 19.04.2021р. по 19.11.2021р. Свідоцтво СП 35830447/2999-21
 7. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт". Довідка від 18.02.2022р.
 8. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Попітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1. Довідка від 09.02.2022р.
 9. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26. Довідка від 25.02.2022р.
 10. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA. Довідка від 25.02.2022р.
 11. м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна Ан-24/26: «Експлуатаційні процедури», «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор», «Керівництво з льотної експлуатації». Довідка від 06.03.02.2023р.
 12. м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA-172: «Експлуатаційні процедури», - «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» , «Керівництво з льотної експлуатації». Довідка від 06.03.2023р.
 13. Yurii Sytnyk .1st International scientific and practical Internet conference «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration». APRIL 21, 2023

Викладає навчальні дисципліни:

 • Організація льотної роботи.
 • Управління безпекою польотів.
 • Керівництво випускними кваліфікаційними магістерськими роботами.
Било Олег Ярославович
Било Олег Ярославович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1986р. – м.Актюбінськ. Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації. Спеціальність – «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація – «Інженер-пілот». Диплом спеціаліста ПВ № 052952від 30.10.86р.

Коло наукових інтересів: ремонт, льотна експлуатація повітряного транспорту та управління ресурсами екіпажу.

Професійні досягнення:
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Підвищення кваліфікації:
2016р. - м. Кіровоград. Льотне училище Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Кіровоградської льотної академії НАУ» закінчив курс теоретичної підготовки пілота при перенавчання на повітряне судно«Іл-76» в обсязі 212 годин.
2018р. - м.Кропивницький. Кіровоградське льотне училище «Льотної академії Національного авіаційного університету» закінчив курс теоретичної підготовки пілота при перенавчання на повітряне судно«Л-410 УПВ», «Л-410 УПВ (Е)» та на багатодвигунних ПС (MEL) в обсязі 136 годин.
2018р. - м. Кропивницький. Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмами дисциплін літаків:«НАРП-1» «Ан-32»
2019р. - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація») в обсязі 108 годин.
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній акціонерній авіаційній компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2022р. - м.Київ. Національна академія пед.наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. Курси підвищення кваліфікації. ОПП «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів» в обсязі 180 год./6 кр. Hamburg/Germany. Research Design: Inguiry and Discovery Course authorizedby European Academy of Sciences and Resrarch. XV-16-293849248-22. 2022.
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26: «Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Літальні апарати та основи теорії польоту.
 • Практична підготовка РС FS.
 • Аеродинаміка польоту ПС К-10, CESSNA-172.
 • Практична аеродинаміка ПС.
 • Принципи польоту.
 • Управління ресурсами екіпажу (SRM).
 • Характеристики ПС.
Жибров Олександр Володимирович
Жибров Олександр Володимирович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1977 рік - м. Барнаул. Барнаульське Вище Авіаційне училище льотчиків ім. Головного маршала авіації Вершиніна К.А. Спеціальність «Командно-штабна тактична авіаційна», кваліфікація - «Офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою - льотчик-інженер».

Коло наукових інтересів: Експлуатаційні процедури, експлуатаційні процедури по типам ПС, можливості та обмеження людини.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.
Є автором та співавтором понад 23 наукових публікацій.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації.27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Тема: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
2021р. – м.Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт". (16 год.)
2021р. – м.Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Попітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1. (8 год.)
2021р. – м.Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26. (16 год.)
2021р. – м.Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA. (16 год.)
2021р. - м.Київ. Підвищення кваліфікації за ОПП "Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО "Університет Менеджменту освіти" ЦІПО .
2022р. - ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2022р. - ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2022р. - МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26. 2022р. - МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2023р. - Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Курс вивчення української мови.
2023р. - МААК «УРГА» Стажування за програмою дисциплін ПС CESSNA-172.
2023р. - МААК «УРГА» Стажування за програмою дисциплін ПС АН-24 та АН-26/

Викладає навчальні дисципліни:

 • Експлуатаційні процедури.
 • Можливості та обмеження людини.
 • Експлуатаційні процедури CESSNA-172.
Кравчук Віта Вікторівна
Кравчук Віта Вікторівна

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1992рік - м. Кіровоград. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Спеціальність - Машини та технологія обробки металів тиском, кваліфікація: інженер – механік.

Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності та охорона праці, людський чинник.

Професійні досягнення:
Є розробником/рецензентом тестових завдань єдиного державного кваліфікаційного іспиту для спеціалізації «Підтримання льотної придатності повітряних суден» технік-механік (В1) (згідно Part-66 EASA) (ЄДКІ).
Є автором та співавтором понад 10 наукових публікацій, монографії, наукової праці опублікованої у 2022 році у виданнях, включених до Google Scholar.

Підвищення кваліфікації:
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.
2021 рік - м.Київ (Україна). Підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти 19.04.2021р.- 19.10.2021р. в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО "Університет менеджменту освіти" центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2021 рік - м. Київ. Державне підприємство "Головний навчально-методичний центр держпраці". Навчання (підвищення кваліфікації) з питань охорони праці. З 5 квітня 2021р. по 9 квітня 2021р.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2023рік - м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна Ан-24/26: «Експлуатаційні процедури», - «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор». «Керівництво з льотної експлуатації».
2023рік - м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA-172: «Експлуатаційні процедури», - «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор», «Керівництво з льотної експлуатації».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Людський чинник.
 • Управління безпекою польотів.
 • Виробнича практика.
Кузьменко Валерій Володимирович
Кузьменко Валерій Володимирович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1980р. - Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації, м. Актюбінськ. Спеціальність – «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація – «Інженер-пілот». Диплом спеціаліста ЖВ № 203682 від 31.10.80р.

Коло наукових інтересів: динаміка руху повітряних суден.

Професійні досягнення:
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Підвищення кваліфікації:
2018р. - м. Кропивницький. Стажування в авіаційному загоні Льотної академії Національного авіаційного університету за програмами дисциплін літаків: «К-10 Свіфт».
2019р. - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація») в обсязі 108 годин.
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2020р. - м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР (L) на багатодвигунному повітряному судні BEECHKRAFT MODEL 76 DUCHESS.
2022р. - м.Київ. Національна академія пед.наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. Курси підвищення кваліфікації 16.05.2022р. - 16.12.2022р. ОПП «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів» в обсязі 180 год./6 кр.
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26: «Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Вступ до фаху.
 • Повітряні перевезення.
 • Повітряні перевезення небезпечних вантажів.
 • Аеродинаміка польоту ПС К-10.
 • Практична підготовка PC Flight Simulator.
 • Характеристики ПС.
 • ЛХ ПС та планування польотів К-10.
Нагорний Олександр Федорович
Нагорний Олександр Федорович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1974р. - Кременчуцьке льотне училище цивільної авіації. м. Кременчук. Спеціальність – «Льотна експлуатація літаків», кваліфікація – «пілот цивільної авіації». Диплом Щ-І № 162136 від 30.09.1974р.
1983р. - Кіровоградський інститут сільського машинобудування, Спеціальність – «Радіотехніка», кваліфікація – «Радіоінженер». Диплом спеціаліста КВ № 624981 від 21.06.1983р.

Коло наукових інтересів: ремонт, льотна експлуатація повітряного транспорту.

Професійні досягнення:
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Підвищення кваліфікації:
2018р. - м. Кропивницький Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмами дисциплін літаків: - «К-10; Свіфт»; «Ан-2» ; «Diamond-40»/«Diamond-42» .
2019р. - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації.. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»),
2019р. - м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Теоретична підготовка льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ – 650.
2020р. - м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР (L) на багатодвигунному повітряному судні BEECHKRAFT MODEL 76 DUCHESS
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26: «Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - Онлайн-курс «Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!» «Зрозуміло».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Практична аеродинаміка ПС.
 • Маса та центрування ПС.
 • Виробнича практика.
 • Планування польотів та моніторинг.
 • Обмеження BEECHCRAFT.
Олійник Олексій Сергійович
Олійник Олексій Сергійович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1972р. - Кременчуцьке льотне училище цивільної авіації. Спеціальність – «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот».
1995р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Спеціальність - «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація -«Інженер-механік»

Коло наукових інтересів: проблеми комунікації екіпажу повітряного судна з диспетчерами управління повітряним рухом.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології» Навчання за програмою теоретичної підготовки льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ-650.
2020р. - м. Кропивницький. Стажування в МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин).
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН – 24 и АН – 26:«Практична аеродинаміка літака»; «Керівництво з льотної експлуатації»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».
2023р. - м.Кропивницький. МААК «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA- 172: «Практична аеродинаміка літака»; «Льотні характеристики та планування»; «Підготовка та виконання польоту»; «Експлуатаційні процедури».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Завантаження, центрування та ТО BECHCRAFT.
 • Характеристики.
Романович Микола Іванович
Романович Микола Іванович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1987 рік - м. Барнаул. Барнаульське вище авіаційне училище льотчиків ім. Головного маршала авіації К.А. Вершиніна. Спеціальність: командна тактична, кваліфікація: офіцер з вищою військово-спеціальною освітою льотчик-інженер.

Коло наукових інтересів: управління безпекою польотів, повітряне право, авіаційне законодавство.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.
Є автором та співавтором понад 25 наукових публікацій.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. Тема: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
2021р. – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт". (16 год.).
2021р. - м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1. (8 год.).
2021р. - м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26. (16 год
2021р. - м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA. (16 год.).
2021р. - м.Київ. Підвищення кваліфікації за ОПП "Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО "Університет Менеджменту освіти" ЦІПО .
2022р. - ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2022р. - ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2022р. - МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2022р. - МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2023р. - МААК «УРГА» Стажування за програмою дисциплін ПС CESSNA-172/
2023р. - МААК «УРГА» Стажування за програмою дисциплін ПС АН-24 та АН-26/

Викладає навчальні дисципліни:

 • Експлуатаційні процедури ПС К-10, CESSNA-172.
 • Характеристики ПС.
 • Авіаційне законодавство.
Чернов Анатолій Сергійович
Чернов Анатолій Сергійович

Старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1988р. - Ленінградська Ордена Леніна академія цивільної авіації. Спеціальність: «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація: «Інженер – пілот».

Коло наукових інтересів: експлуатаційні процедури по типам ПС.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.

Підвищення кваліфікації:
2020 рік - Українська льотна академія "Хімічні авіаційні технології" Навчання за програмою підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР(L) на багатодвигунному ПС BEECHCRAFT MODEL 76 DUCHESS.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2022 рік – м.Кропивницький (Україна). МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2023рік - м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна Ан-24/26: «Експлуатаційні процедури», - «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор». «Керівництво з льотної експлуатації».
2023рік - м.Кропивницький. «МААК УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна CESSNA-172: «Експлуатаційні процедури», - «Авіаційне законодавство», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор», «Керівництво з льотної експлуатації».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Аварійні процедури BECHCRAFT.
 • ЛТХ, планування польотів та контроль за виконанням польотів BECHCRAFT.
Бреус Павло Петрович
Бреус Павло Петрович

Викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

  ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2001р. – м.Кіровоград. Державна льотна академія України. Спеціальність – «Експлуатація літальних апаратів». Кваліфікація – інженер-пілот.
2022р. по теперішній час – аспірант ЛА НАУ.

Коло наукових інтересів: авіаційна техніка.

Підвищення кваліфікації:
2019р. - м.Київ. ТОВ «Авіаційний центр «СКАЙ»». Теоретичний курс початкової підготовки пілотів-інструкторів TRI А320 згідно програми підготовки, затвердженого Державною Авіаційною Службою України.
2022р. – м.Кропивницький. ЛА НАУ. Курс теоретичної підготовки для відновлення кваліфікаційних відміток інструктора відповідних категорій TRI.
2023р. - Онлайн-курс «Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!» «Зрозуміло».
2023р. – м.Київ. ТОВ «Авіаційний центр «СКАЙ»». Програма періодичної підготовки пілотів ПС сімейства AIRBUS А320.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Зв'язок.
 • Маса та центрування ПС.
Перекрест Олександр Миколайович
Перекрест Олександр Миколайович

Завідувач навчальної лабораторії кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1986р. - Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів. Спеціальність – «штурманська тактична», кваліфікація - «штурман-інженер».

Професійні досягнення:
Військовий штурман 1-го класу. Підполковник запасу. Типи літаків Ан-26Ш, Ту-134Ш, Су-24, Су-24м. Загальний наліт - 1000 годин.
2012-2013 р.р. - викладач кафедри ОПР Льотної академії .
2018 році пройшов Українсько-Норвезькі курси в рамках проекту «Перепідготовка адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».
2019 р. – завідувач навчальної лабораторії кафедри обслуговування повітряного руху.
2022 р. по теперішній час - завідувач навчальної лабораторії кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів.

Підвищення кваліфікації:
2020 р. – м. Київ (Україна). Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти .
2020 р. - м. Кропивницький (Україна). Льотна академія Національного авіаційного університету. Тема: Професійна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі.

Котиш Олена Федорівна
Котиш Олена Федорівна

Старший лаборант
кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1995р.-закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю 1004 "Електропостачання". Присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-електрика.

Професійні досягнення:
2002р.- 2018р. - ст. лаборант кафедри авіаційного обладнання.
2018р.-2020р. – ст. лаборант кафедри безпеки польотів.
2020р.-2022р. – завідуючий лабораторії кафедри безпеки польотів.
2022р. по теперішній час – старший лаборант кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів.

Підвищення кваліфікації:
2020р. – м. Київ (Україна). Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти .
2020р. - м. Кропивницький (Україна). Льотна академія Національного авіаційного університету. Тема: Професійна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі.

 

Наукова діяльність кафедри