Завідувач кафедри: Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, професор
Адреса: м. Кропивницький, вул.Степана Чобану, 1 (корпус 1)
Телефон:+38(0522)394752
E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: +38(0522)394483; +38(0522)394722
Ми у соцмережах:

Кафедра конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності створена 01 липня 2022 р. відповідно до наказу начальника академії від 26 травня 2022 року №134 шляхом об’єднання кафедри авіаційної техніки та кафедри авіаційного обладнання факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху, а також приєднання науково-педагогічних працівників, що відповідають профілю кафедри з кафедри туризму та авіаційних перевезень факультету менеджменту.

Є випусковою за освітньо-професійними програмами «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» та «Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

 

Кадровий склад кафедри

 

Науково-педагогічні працівники:

СІКІРДА Юлія Володимирівна
Сікірда Юлія Володимирівна

Кандидат технічних наук
Професор

Завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

Scopus Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: моделювання індивідуального та сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в аварійних ситуаціях, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в авіації.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Державна льотна академія України, м. Кіровоград (на даний час – Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький). Спеціальність – «Обслуговування повітряного руху», кваліфікація – «Диспетчер служби руху», рік випуску 2001.

Професійні досягнення:
Лютий 2024 р. – теперішній час – гарант освітньо-професійної програми «Авіаційний транспорт» зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» на другому (магістерському) рівні освіти.
Січень 2024 р. – теперішній час – член редакційної колегії міжнародного журналу «Decision Making and Analysis (DMA)», який індексується в наукометричних базах Baidu Scholar, Google Scholar, CrossRef, Dimensions, Lens.
Грудень 2022 р. – теперішній час – експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом «13. Авіаційно-космічна техніка і транспорт» (наказ МОНУ від 12.12.2022 р. №1111).
Листопад 2022 р. – віддалений експертний арбітр (remote expert referee), запрошений Національним комітетом оцінки досліджень (CNVR) Італійського наукового фонду (ISF) для відбору на фінансування проєктів Міністерством університетів та досліджень Італії (MUR) відповідно до програми Європейської наукової ради (ERC). Науково-технічна експертиза проєкту FIS00001614 «Соціальний штучний інтелект: основи техніко-соціальних систем з підтримкою AI» (Social Artificial Intelligence: foundations of AI-assisted techno-social systems), провідний дослідник Dino PEDRESCHI, Пізанський університет, Італія.
Листопад 2022 р. – член разової спеціалізованої вченої ради Льотної академії Національного авіаційного університету в якості рецензента, захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 – транспортні технології (за видами).
Червень 2022 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри туризму та авіаційних перевезень.
Січень 2022 р. – теперішній час – член редакційної колегії журналу «International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST)», який індексується наукометричними базами Scopus, Web of Science, DBLP тощо.
2021 р. – теперішній час – член спільноти комп’ютерних педагогів, дослідників та професіоналів АСМ (Association for Computing Machinery – Асоціація обчислювальної техніки) .
2021 р. – Нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю».
2020 р. – свідоцтво про проходження курсу англійської мови за програмою «Англійська мова як іноземна» у кількості 620 год. і складання кваліфікаційного іспиту на рівні В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань).
2018 – січень 2024 рр. – гарант освітньо-професійної програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом» зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні освіти. 26.05.2014 р. – 31.12.2021 р. – член спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 Льотної академії Національного авіаційного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом».
2011 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2010–2013 рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.
2008 р. – Диплом лауреата обласного конкурсу «Молода людина року – 2008» у номінації «Молодий вчений року» Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Кіровоградської ОДА.
2008 р. – Почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської ОДА.
2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та економіки.
2004-2018 рр. – заступник декана факультету менеджменту з навчальної роботи.
2004 р. – 2022 р. – секретар вченої ради факультету менеджменту.
2004 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» (за Переліком-2015: галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»).

Керівництво науково-дослідними роботами:
2024-2027 рр. – «Інтелектуальна система для колективної підготовки авіаційних фахівців в умовах об’єднаної освітньої платформи» (РК №0124U000720).
2021-2023 рр. – «Інтелектуальна система підтримки сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті» (ОК №0224U002076).
2017-2020 рр. – «Комплекс мультифакторної оцінки та управління ризиком в соціотехнічній аеронавігаційній системі» (ОК №0221U102879).

Публікації: автор та співавтор близько 300 друкованих наукових праць, в т.ч. двох розділів в зарубіжних енциклопедіях, шести монографій (чотирьох – зарубіжних) та 18 розділів в зарубіжних колективних монографіях/антологіях (в т.ч. дев’ять – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus), 69 статей у наукових фахових виданнях (в т.ч. 12 – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science), 190 матеріалів і тез доповідей до конференцій (в т.ч. п’ять – у збірниках, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science), а також чотирьох авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.
Має більше 100 друкованих навчально-методичних праць (конспекти лекцій, практикуми, навчально-методичні комплекси забезпечення дисциплін, методичні вказівки тощо), в т.ч. один підручник та шість навчальних посібників.

Керівництво науковими дисертаціями: підготувала одного кандидата технічних наук Касаткіна М.В. за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 р. № 735) та двох докторів філософії Гаєвського С.В. і Сагун Є.С. за спеціальністю 275 – транспортні технології (за видами) (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 р. № 89).

Підвищення кваліфікації:
2024 рік – стажування за програмами вивчення дисциплін «Експлуатація повітряного судна та авіаційного двигуна», «Експлуатація повітряного судна та силової установки» на базі міжнародної акціонерної авіаційної компанії «Урга», м. Кропивницький, в обсязі 16 год.
2023 рік – проходження онлайн-курсу на платформі Prometheus «Інженер БПЛА. Базовий курс» в обсязі 6 год.
2023 рік – стажування за програмою вивчення повітряних суден НАРП-1, К-10, Як-18Т, Як-52, Л-410, Ан-2/24/26/32, Cessna-172 на базі авіаційно-технічної бази Льотної академії Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, в обсязі 16 год.
2023 рік – стажування за програмою вивчення повітряних суден Ан-24/26, Cessna-172 на базі міжнародної акціонерної авіаційної компанії «Урга», м. Кропивницький, в обсязі 16 год.
2021 рік – Центральний інститут післядипломної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ. Підвищення кваліфікації у обсязі 180 год. (6 кредитів) за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів».
2021 рік – Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA) Університету прикладних наук, м. Рига, Латвія. Науково-педагогічне стажування у обсязі 180 год. (6 кредитів) за програмою «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті».
2019 рік – кафедра бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, м. Суми. Підвищення кваліфікації у обсязі 180 год. (6 кредитів) за темою «Обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу».

Викладає навчальні дисципліни:
Аспірантура
Інженерія авіаційних транспортних процесів і систем
Методи оптимізації авіаційних транспортних технологій
Методи оптимізації техніко-економічних показників функціонування авіатранспортних комплексів
Магістратура

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічної діяльності
Математичне моделювання професійних задач
Бакалаврат

Вступ до фаху (ОЗУАВ)
Інформаційні системи і технології в управлінні авіаційним виробництвом
Організаційне забезпечення авіаційної діяльності

ОСАДЧИЙ Сергій Іванович
Осадчий Сергій Іванович

Доктор технічних наук
Професор

Професор кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Наукові інтереси: ідентифікація динаміки багатовимірних рухомих об’єктів; синтез та аналіз оптимальних багатовимірних систем стохастичного керування рухомими об’єктами; оптимальна фільтрація та комплексування сенсорів систем авіоніки; автоматичне керування рухом групи БПЛА; керування механізмами з паралельною кінематикою.

ОСВІТА:

 • Травень 2013: Доктор техн. наук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, спеціальність – автоматика, дисертація «Методологія максимізації якості стабілізації крейсерського руху автономного високошвидкісного об’єкта в кавітуючому середовищі»
 • Жовтень 2012: Професор, Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра автоматизації виробничих процесів
 • Грудень 1991: Доцент, Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації, кафедра авіаційного електрообладнання
 • Лютий 1988: Канд. техн. наук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, спеціальність – гіроскопи та навігаційні системи, дисертація «Оптимальна гіроскопічна стабілізація астровізуальних пристроїв на борту ЛА»
 • Лютий 1979: Інженер з експлуатації авіаційного обладнання, Київський інститут інженерів цивільної авіації, дипломний проєкт “Оптимальна стабілізація повздовжнього каналу гвинтокрила Мі-6 у режимі зависання”

ДОСВІД РОБОТИ:

 • 2003-2021: Завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету
 • 2021-2022: Професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету
 • З вересня 2022: Професор кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії національного авіаційного університету
 • З січня 2024 року: Завідувач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів Льотної академії національного авіаційного університету

ДОСВІД ДОСЛІДНИКА:

 • 2006-2007: Науковий керівник теми “Стабілізація багатовимірних нестійких рухомих об’єктів у стохастичних умовах” (0106U000980)
 • 2008-2010: Науковий керівник теми «Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органу» (0109U002107)
 • 2007-2008: Виконавець теми «Розробка інтелектуальних систем підтримки початкового льотного навчання» (0106U002348)
 • 2013-2015: Науковий керівник теми «Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування» (0113U003084)
 • 2015-2018: Науковий керівник проекту “Методологія конструювання робастно-оптимальних систем автоматичного керування складних технологічних об’єктів та комплексів”(0115U003101)
 • 2021-2022: Виконавець договору з Пекінським інститутом аерокосмічних приладів керування «Дослідження навігаційних засобів та системи керування високошвидкісного безпілотного апарату»

ДОСВІД КЕРІВНИКА ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ:

 • 2008: Дідик О.К. дисертація к.т.н. «Інтелектуальна система автоматизації зважування автомобіля у русі»
 • 2010: Березюк І.А. дисертація к.т.н. «Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата»
 • 2012: Мірошніченко М.С. дисертація к.т.н. «Комбінована система автоматичної стабілізації потоку хлібної маси на вході молотарки зернозбирального комбайну»
 • 2017: Федотова М.О. дисертація к.т.н. «Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого шару насіння у зерносушарці за неповними вимірами»

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ:

 • 2006: Відмінник освіти України
 • 2012: Член-кореспондент Транспортної академії України
 • 2017: Академік Технологічної академії України
 • 2019: Грамота Верховної ради України

УЧАСТЬ У РОБОТІ ВЧЕНИХ РАД ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ:

 • 2022: Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Центральноукраїнському національному технічному університеті
 • 2022: Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»
 • 2020: Заступник головного редактора збірника «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» категорія Б
 • 2020: Член редакційної колегії наукового журналу «Прикладні питання математичного моделювання» категорія Б

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ:

 1. Osadchy S., Zozulya V., Timoshenko A. The Dynamic Characteristics of a Manipulator with Parallel Kinematic Structure Based on Experimental Data. New York: eBook Published, Pub. Location Imprint River Publishers. 2022.
 2. Osadchyi S., Zozulia V., Soroka M., Bereziuk I. Information technologies in the professional training of specialists in the field of developing systems for stabilizing the runway platform angular position on board the ship. Information and legal foundations for the professional training of aviation specialists: Monograph part 1.5. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022, рp. 88-125.
 3. Osadchy S.I. Optimal Robust Control of a Robots Group / S.I. Osadchy, A.P. Ladanyuk, V.A. Zozulya, L.G. Vikhrova, V.M. Kalich. Automatic Control and Computer Sciences, July 2019, Volume 53, Issue 4: Allerton Press, Inc. 2019, pp. 298–309.
 4. Osadchy S., Zubenko V., Fedetova M. Synthesis of an optimal stochastic stabilization system for an unstable multivariable object with time delays in controls. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), October 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine, рр. 114-118.
 5. Osadchy S., Krivonosenko O. Synthesis of an Optimal Stabilization System Structure for UAV of a Helicopter Type. Proceedings of the 4th IEEE 2017 International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), Kiev, Ukraine, October 17-19, 2017, pp. 218-223
 6. Osadchiy S., Tymoshenko G. Methods of Determining the weight and the Center of Gravity of UAV. Proceedings of the 4th IEEE 2017 International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), Kiev, Ukraine, October 17-19, 2017, pp.139-142.
 7. Osadchy S.I. Optimal Control of Leader-Following Robots under Random Effects / S.I. Osadchy, A.P. Ladanyuk, V.A. Zozulya, L.G. Vikhrova, V.M. Kalich. Proceedings of the 9th IEEE 2017 International Conference on. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017). Bucharest, Romania, September 21-23, 2017, vol. 2, pp. 923-928.
 8. Osadchy S., Zubenko V., Yakoreva M. Synthesis of an Optimal Combined Multivariable Stabilization System for Adsorption Process Control Systems: Theory and Applications. Series in Automation, Control and Robotics / Kuntsevich, V.M., Gubarev, V.F., Kondratenko, Y.P., Lebedev, D.V., Lysenko, V.P. (Eds.), River Publishers, 2018, chapter 13, pp. 315-324.
АРТАМОНОВСЬКИЙ В’ячеслав Петрович
Артамоновський В’ячеслав Петрович

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: дослідження надійності авіаційної техніки за даними випробувань та експлуатації.

Заклад в якому здобуто вищу освіту:
Ризький інститут інженерів ЦПФ, спеціальність: «Експлуатація літаків і двигунів», кваліфікація: інженер-механік, 1963 р.

Професійні досягнення:
Кандидат технічних наук, спеціальність 212 – Будівельна механіка і міцність літальних апаратів, 1969 р.
Старший науковий співробітник, спеціальність – «Рухомий склад і тяга поїздів», 1979 р.
Доцент кафедри авіаційних двигунів, 1988 р.

Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво № НО 1132330/357-19 від 19 квітня 2019р. (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. За програмою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД»).

ЄНІНА Ірина Іванівна
Єніна Ірина Іванівна

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: дослідження технологій безруйнівного контролю матеріалів в технологічних процесах.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність: «Автоматизація та електрифікація виробництва», кваліфікація: інженер – системотехнік, 1996 р.
Професійні досягнення:
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів, 2003 р. Доцент, 2005 р.
Науковий керівник теми. Реєстраційний номер НДДКР №0119U002463 «Дослідження технологій безруйнівного контролю матеріалів в технологічних процесах».
Автор п’яти патентів на винахід. Член-кореспондент Академії технічних наук України.
Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво про підвищення кваліфікації №329, видане 04.06.18 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). Навчальний центр ОКВП, м.Кропивницький.
Сертифікат № KJ-A 07/10119 про проходження закордонного стажування в Республіці Польща, Wyzsza Szkola Czestochowa, 17.10.2019 (180 год. 6 кредитів ЄКТС).
Сертифікат CEFR (Conventional European Standard – B2).
Свідоцтво №НО 01132330/360-19 від 19 квітня 2019р. (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. за программою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД»).
Certificate international advanced training “Using capabilities of cloud services in online training on google meet and google classroom platform” in the following disciplines: Metrology, Digital control devices, Theoretical Mechanics (45 hours /1,5 ЕСЕS) 20.12.2021-27.12.2021р. Lublin. Republic of Poland.

ЗАЛЕВСЬКИЙ Анатолій Васильович
Залевський Анатолій Васильович

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google ScholarDSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта:
- Київський інститут інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет); 1985 р.; спеціальність «Експлуатація літальних апаратів та двигунів; кваліфікація «інженер-механік».
- Аспірантура Київського інституту інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет); 1990 р.; спеціальність 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту»; кваліфікація «інженер-дослідник».
- Київський університет туризму, економіки і права; 2005 р.; спеціальність 7.010104 «Професійне навчання. Туризм»; кваліфікація «викладач-туризмознавець».
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь):
27.11.1992 р., Київський інститут інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет), науковий ступінь «кандидат технічних наук», тема дисертації «Оцінка якості виконання польотів за перевагами значень їх визначальних параметрів», спеціальність 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту».
20.02.1995 р. Державна льотна академія України (Льотна академія Національного авіаційного університету), вчене звання «доцент» кафедри безпеки польотів.
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість):
Автор 333 публікацій наукового (122) і навчально-методичного характеру (211) з проблематики професійної діяльності, серед яких – дві колективні монографії (одна – зарубіжна), один підручник, 6 навчальних посібників, 42 наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (в т.ч. три – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus).

Коло наукових інтересів:
Експлуатація авіаційного транспорту, організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом (авіатранспортний менеджмент), професійна підготовка авіаційних фахівців, проблеми розвитку та взаємодії авіаційних транспортно-технологічних систем і туризму.

Професійні досягнення:

 • 1985-2007 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри безпеки польотів ЛА НАУ;
 • 2002 г. – відкриття з особистої ініціативи факультету менеджменту ЛА НАУ;
 • 2002-2017 рр. – декан факультету менеджменту ЛА НАУ;
 • 2007-2012 рр. – завідувач кафедри менеджменту та економіки ЛА НАУ;
 • 2002-2007 рр. – керівник Кіровоградської філії Київського університету туризму, економіки та права (за сумісництвом);
 • 2017-2019 рр. – заступник начальника ЛА НАУ з навчальної, науково-методичної та виховної работи;
 • з 2017 р. – гарант акредитованої освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» ЛА НАУ;
 • з 2018 р. – керівник з підготовки фахівців з технічного обслуговування повітряних суден організації Part-147 ЛА НАУ;
 • 2019-2020 рр. – в.о. завідувача, доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму ЛА НАУ;
 • 2020-2022 рр. – доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень ЛА НАУ;
 • 2022 рр. – т.в.о. декана факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху ЛА НАУ;
 • з 2022 р. – доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льтної придатності;

Викладає навчальні дисципліни:
Аспірантура:
Технологія реструктуризації авіаційного підприємства.
Магістратура:
Організація та управління авіаційною діяльністю.
Інженерно-економічний аналіз авіаційного транспорту.
Управління експлуатацією авіаційної техніки.
Управління авіаційним підприємством.
Бакалаврат:
Теорія організації.
Організаційне забезпечення та управління авіаційним інжинірингом.
Організація паливозабезпечення в цивільній авіації.

Підвищення кваліфікації:

 • Відокремлений структурний підрозділ «Центр авіаційної підготовки та сертифікації» Державного підприємства обслуговування повітряним рухом «Украерорух». Тема «Особливості застосування Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» для підготовки інженерно-технічного складу цивільної авіації» (10.04.2023 р. – 14.05.2023 р., 180 год./6 кредитів): довідка, видана 06.06.2023 р.
 • Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО “Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (19.04.2021 р. - 19.11.2021 р.) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3007-21;
 • Національний Інститут Вищої освіти Європи, освітня онлайн-платформа SKLAD. Моделі та технології виховання у міжнародних освітніх практиках університетів (13.05.2021 р. - 25.05.2021 р.) Сертифікат № 00701;
 • Кіровоградське льотне училище Льотної академії Національного авіаційного університету. Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR (15.02.2021 р. - 20.05.2021 р.). Свідоцтво № 024095;
 • Перші Київські державні курси іноземних мов. Англійська мова як іноземна (22.09.2020 р. - 18.05.2021 р.) Свідоцтво № 26113 (сертифікат В2);
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, кафедра бізнес-економіки та адміністрування (20.10.2019 р. - 27.12.2019 р., 180 год./6 кредитів): посвідчення про підвищення кваліфікації, серія ПЗ 02125510/000077-19, видане 27.12.2019 р.;
 • Авіаційна льотна академія (26.10.2018 г. – 27.10.2018 г.): сертифікат № 0615 про проходження схваленого Державною авіаційною службою України відповідно до схвалення UA.147.0012 курсу підготовки «Правила Part-66/147», видане 27.10.2018 р.;
 • Краківський економічний університет, Польща, (21.06.2018 р. - 23.06.2018 р.): сертифікат за програмою «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), виданий 29.11.2018 р.;
 • Туристична компанія «ТУРАЛ», Болгарія (14.05.2018 р. - 20.05.2018 р.): сертифікат про проходження тренінгового курсу «Маркетинг в туризмі, реклама болгарського турпродукту, організація та розвиток туристичного бізнесу в Болгарії», виданий 18.05.2018 р.

Відзнаки:
Більше 30 заохочень на різних рівнях, зокрема: Грамота Міністерства культури і туризму України (2005 р.); Знак «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України (2006 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської ОДА (2011 р.); Почесна грамота Кіровоградської льотної академії НАУ (2015 р.); Грамота Національного авіаційного університету (2017 р.); Почесна грамота Льотної академії НАУ (2022 р.), Грамота Льотної академії НАУ (2023 р.).

СМИРНОВА Ірина Леонідівна
Смирнова Ірина Леонідівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: : інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка, електротехніка та електроніка, формування інтегративних теоретичних знань у майбутніх авіафахівців.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: авіаційні тренажери.
Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва за спеціальністю: економіка підприємства, кваліфікація: спеціаліст з економіки, викладач економіки.

Професійні досягнення:
1980 -2003 р.р. працювала в льотному тренажерному центрі академії.
2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ДЛАУ. Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Формування інтегративних теоретичних знань із спеціальних дисциплін у курсантів пілотів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
2010 - присвоєно вчене звання доцента кафедри авіаційного обладнання.
З 2007 року працює на посаді доцента кафедри, а з 2012 року – професором кафедри.
Брала участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент та член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 –теорія та методика професійної освіти.

Наукові публікації:
Є автором понад 60 друкованих праць, з яких 1 монографія, 12 навчальних посібників, 3 з яких з грифом МОН, 7 статей, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus, GoogleScholar.

Керівництво науковими дисертаціями:
Під її науковим керівництвом здобули освітній ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти п’ять здобувачів: Задкова О.В., ДК№006828 від 17.05.12, Москаленко О.І. ДК№004405 від 17.05.12, Бродова О.В. ДК№025443 від 22.12.14, Азатьян В.Г., ДК№034175 від 25.02.16, Черненко А.В. ДК№034177 від 25.02.16.
Підготувала декілька курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з «Електротехніки».

Підвищення кваліфікації:
- 2017р. Кіровоградський національній технічний університет, кафедра «Автоматизації виробничих процесів» Стажування. «Вдосконалення та впровадження новітніх технологій та методик викладання технічних дисциплін» Довідка № 35-к/с від 04.04.2017.
- 2018р. Пан-Європейський університет в Братіславі. Підвищення кваліфікації. Сучасні технічні методи та інноваційні технології в сучасному світі. 108 годин. Сертифікат № 021/2-2018.
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.).
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні: «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р. - «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2930-21.

Викладає дисципліни:
- Авіоніка;
- Основи електротехніки та електроніки;
-Авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

ТУЗОВ Володимир Олександрович
Тузов Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: авіоника, авіаційна автоматика, електротехніка, електроніка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Томський політехничний інститут. Спеціальность – фізична електроніка, кваліфікація: інженер – фізик. Рік випуска: 1971.

Професійні досягнення:
1971-1981 рік – Робота в НДІ ядерної фізики, електроніки и автоматики при Томському політехничному інституту на посаді: інженер, керівник наукової групи, старший науковий співробітник.
1979 рік – Захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование схем инжекции на замкнутую орбиту сильноточных релятивистских электронных пучков», за спеціальністью 05.09.04 «Електрофізичні установки та прискорювачі».
1981- 2022 рік – Робота у Льотній академії НАУ на посаді: старший викладач, доцент, завідувач кафедри.
1991 рік – Присвоено вчене звання доцента кафедри авіаційного електрообладнання.
Є автором 97 друкованих праць, з яких 54 наукових праць, 14 авторських свидоцтв на винахід, 29 навчально-методичних праць.
2021 рік – Нагороджений знаком національного авіаційного університету «За сумлінну працю».

Підвищення кваліфікації:
2017 рік. - м.Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет за програмою: «Впровадження новітніх технологий та методик викладання технічних дисциплін». Довідка № 36-кс від 04.04.2017 р.
2018 рік. - м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністью «Авіаційна льотна академія» за програмою: «Правила Part-66/147”. Сертифікат від 27.10.18 № 0622.
2019 рік. - м. Кропивницький, НАУ, Навчально-науковий інститут неперервної освіти за програмою: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/354-19.
2021 рік. – м.Київ, Центральний інститут післядипломної освіти за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Свідоцтво від 19.11.21 р. № СП 35830447/2931-21.

Викладає дисципліни:
• Основи електротехніки та електроніки;
• Прилади повітряних суден;
• Теорія автоматичного керування.

САГУН Єлизавета Сергіївна
Сагун Єлизавета Сергіївна

Доктор філософії

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

RESEARCH GATE ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Заступник декана факультету льотної експлуатації з виховної роботи.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету.
Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» («Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»); кваліфікація: «менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності»; рік випуску 2014;
Аспірантура Льотної академії Національного авіаційного університету. Спеціальність: «275 – Транспортні технології (за видами)».
Наукові досягнення:
У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою «Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».
У 2023 році отримала від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Оптимізація планування завантаження повітряного судна за критерієм пріоритетності» №115916.
Професійні досягнення:
Автор та співавтор 26 опублікованих наукових праць, зокрема : 1 колективна монографія у закордонному виданні, 6 публікацій, які входять до переліку фахових видань МОНУ України, 5 публікації у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, 10 тез доповідей у матеріалах Всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних, науково-технічних конференцій та семінарів.
Вільно володіє англійською та турецькою мовами. Має Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2) Cambridge English Level Certificate in ESOL International.
У 2019 році нагороджена стипендією обласної державної адміністрації та обласної ради аспірантів вищих навчальних закладів Кіровоградської області за вагомий особистий внесок у наукове вивчення проблем Кіровоградської області.
У 2023 році нагороджена подякою управління молоді та спорту Кропивницької міської ради за участь у конкурсі «Молода людина року» в номінації «Молода науковиця року».
Коло наукових інтересів: Оптимізація планування та завантаження повітряних суден, ефективність прийняття рішень персоналу з планування польотів, оборотність та ефективність комерційної експлуатації повітряних суден.

САРКІСОВА Олена Миколаївна
Саркісова Олена Миколаївна

Кандидат педагогічних наук

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта: У 2009 році закінчила Державну льотну академію України (Льотну академію Національного авіаційного університету) за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст».
У 2021 році закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізацією «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», з присвоєнням кваліфікації інженер з організації та керування авіаційним виробництвом.
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): Автор та співавтор більше 20 навчально-методичних та більше 50 наукових праць, з яких співавтор однієї монографії, більше 20 статей у фахових наукових виданнях, понад 20 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: Професійна підготовка авіаційних фахівців; авіаційні перевезення в туризмі; особливості технологічних та організаційних аспектів авіаційної діяльності.

ЧОРНОГЛАЗОВА Ганна Віталіївна
Чорноглазова Ганна Віталіївна

Кандидат педагогічних наук

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності курсантів льотних ЗВО у процесі загально-технічної підготовки; інженерна педагогіка
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; спеціальність: «Математика і фізика», кваліфікація: «Вчитель математики, фізики, астрономії, безпеки життєдіяльності»; рік випуску 2001.
Льотна академія Національного авіаційного університету; напрям підготовки: «Обслуговування повітряних суден», кваліфікація: «Транспорт і транспортна інфраструктура, обслуговування повітряних суден, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» (диплом бакалавра); рік випуску 2018.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність, за якою здобуто науковий ступінь, рік: «Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін», спеціальність: – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; 2015 р.

Підвищення кваліфікації:

 • Сертифікат CEFR (Conventional European Standard – B2);
 • Сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №2019/11/005 виданий 14.11.2019 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). м. Лодзь, Польща, Університет суспільних наук. Серпень 2019 – Листопад 2019. Тема: «Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку»;
 • Свідоцтво № НО 01132330/370-19 видане 19 квітня 2019 року (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. Тема: «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Льотна придатність ПС і АД)»;
 • Сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №TSI-132421-CTU виданий 24.10/2021 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). м. Прага, Чехія, Чеський технічний університет у Празі. Вересень 2021 – Жовтень 2021. Тема: «Прикладні науково-технічні дослідження: Європейський досвід і напрями розвитку» у галузі знань «27 – Транспорт»;
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/3004-21 видане 19.11.2021 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Квітень 2021 – Листопад 2021. Тема: «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів».
ЧОРНОГОР Наталія Олексіївна
Чорногор Наталія Олексіївна

Кандидат педагогічних
Доцент

Доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта:
У 1989 році закінчила Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського», м. Олександрія, з присвоєнням кваліфікації «вихователь дитячого садка»;
У 2009 році закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету, спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст».
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування конфліктологічної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», тема
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): Співавтор 5 навчально-методичних та 30 наукових праць, з яких 17 статей у фахових наукових виданнях; 13 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: Менеджмент авіаційних перевезень, авіатранспортне обслуговування в туризмі, теорія та методика професійного навчання.

ГАВРИЛЮК Борис Олександрович
Гаврилюк Борис Олександрович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка, електрообладнання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1982 році за спеціальністю інженер-електрик, спеціалізація: технічна експлуатація авіаційного обладнання.

Професійні досягнення:
- 01.04.1982 р. - 27.12.1983 р. – інженер факультету повітряної навігації Кіровоградського Вищого льотного училища цивільної авіації;
- 27.12.1983 р. - 30.11.1993 p. – асистент кафедри авіаційного обладнання факультету повітряної навігації Кіровоградського Вищого льотного училища цивільної авіації;
- 01.12.1993 р. - 30.11.1996 p. - навчання в очній аспірантурі при Київському інституті інженерів цивільної авіації;
- 01.04.2002 - 01.05.2011 р. - Старший науковий співробітник науково-виробничого відділу застосування авіації в народному господарстві (НВВ ЗАНГ) Державної льотної академії України;
- з 01.05.2011 р. по теперішній час – старший викладач кафедри авіаційного обладнання льотної академії України.
Підготував курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з дисципліни «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю» №0839 згідно наказу ректора НАУ від 28.07.2021р. №119/з.

Наукові публікації:
Є автором понад 100 друкованих праць, з яких 20 навчальних посібників, 2 з яких з грифом МОН.

Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький, Авіаційний загін Льотної академії НАУ. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків НАРП-1, К-10 «Свифт», CESSNA». Довідки від 04.02.2016 р., 06.04.2018 р., 14.02.2020 р., 19.03.2021р.
м. Кропивницький, Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т». Довідки від 04.02.2016 р., 02.02.2017 р., 30.03.2018 р., 01.03.2019 р., 21.02.2020 р.,26.03.2021р.
м. Кропивницький, ПрАТ Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідки від 11.02.2016 р., 10.02.2017 р., 13.04.2018 р., 15.03.2019 р., 13.03.2020 р., 09.04.2021р.
2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
м. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет. Стажування на базі кафедри «Автоматизації виробничих процесів». Довідка від 04.04.2017р. №38-к/с.
м. Київ. Центр підготовки льотного складу ДП Антонов. Курс підготовки з технічного обслуговування типу повітряного судна Ан-74(Д-36). Період підготовки: 12.03.2018р. – 05.04.2018р. Сертифікат визнання від 10.04.2018р. №04_18/В2/0470.
м. Кропивницький. Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Підвищення кваліфікації з 27.03.2019р. по 19.04.2019р. Напрям підготовки «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)». Свідоцтво від 19.04.2019р. № НО 01132330/334-19.
м. Кропивницький. ТОВ Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології» Перенавчання з 22.04.2019р. по 28.04.2019р. «Теоретична підготовка льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ-650». Сертифікат від 02.05.2019р. № 128.
м. Кропивницький. ТОВ Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології» Перенавчання з 29.01.2019р. по 31.01.2019р. «Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки MEP(L) на ПС BEECHCRAFT MODEL 76 DUCHESS». Сертифікат від 01.02.2020 р. № 005/MEL.
2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2914-21.

Викладає дисципліни:
- Авіоніка;
- Прилади літака;
- Електрообладнання повітряних суден;
- Теорія автоматичного керування;
- Основи електротехніки та електроніки;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-2;
- Електрообладнання літака Ан-2;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака Cessna-172;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака К-10;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Л-410;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-72;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-74;
- Приладове обладнання літака Ан-24/26;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака BEECHCRAFT-76.

МУНШТУКОВ Ігор Володимирович
Мунштуков Ігор Володимирович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Заклад в якому здобуто вищу освіту: Військово-повітряна інженерна академія ім.проф. Н.Є. Жуковського, 1980р.; по спеціальності літальні апарати та силові установки; кваліфікація – інженер-механік.
Наукові інтереси: діагностика авіаційної техніки та підтримка льотної придатності; неруйнівний контроль повітряних суден та авіадвигунів; ремонт повітряних суден та авіадвигунів.
Професійні досягнення:
Заступник завідувача випускової кафедри авіаційної техніки (2009-2019р.р.); провідний викладач з дисциплін: “Технічна діагностика”, “Методи та засоби діагностування ПС та АД”, “Дефектологія, неруйнівні методи контроля повітряних суден та авіадвигунів”.
Інструктор та екзаменатор за вимогами АПУ (PART-147) FTO/TRTO з правом ведення теоретичної та практичної підготовки з дисциплін первинної підготовки PPL (A), CPL(A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден: НАРП-1, Ан-2 , Ан-12, Ан-24/26,Ан-32,Ан-72/74, Ан-140,Як-40,Як-42,Л-410,К-10,Ил-76.
Підвищення кваліфікації:
Кіровоградській національний технічний університет,стажування на базі кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій .Довідка про стажування Тема “Поглиблення та розширення і оновлення професійних знань, необхідних для виконання завдань та функцій займаної посади від 29.12.2016 р. №18-к/с.
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія “Урга”. Стажування за програмою дисципліни “Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів” літаки Ан-24/26). Довідка про стажування від 14.02.2018 р.
Авіаційно-технічна база Льотної академії Національного авіаційного університету, стажування за программою дисципліни “Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів” (літаки НАРП-1; Як-18; Л-410; Ан-2) Довідка про стажування від 22.03.2018 р.
Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою “Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова льотна придатність ПС та АД)”. Свідоцтво №НО 01132330/365-19 видано 19.04.2019 р.
Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти.
Підвищення кваліфікації у період з 19 квітня 2021 р. по 19 листопада 2021 р., за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Свідоцтво №СП35830447/2991-21

ПАВЛОВ Валерій Григорович
Павлов Валерій Григорович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Початок роботи на кафедрі: 2011 р., в ЛА НАУ – з 1977 р.
Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1977 р., інженер з експлуатації літаків та авіаційних двигунів.
Викладає дисципліни: «Силова установка повітряного судна», «Планер та системи повітряного судна», «Сертифікація персоналу та організацій з технічного обслуговування».
Галузь наукової та практичної діяльності: технічна діагностика і підтримання льотної придатності ПС та АД.
Автор 5 навчально-методичних робіт.
Підвищення кваліфікації:
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «Урга». Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» літаки Ан-24\26). Довідка про стажування від 14.02.2018 р.
м. Кропивницький, Авіаційно-технічна база Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» (літаки НАРП-1; Як-18; Л-410; Ан-2) Довідка про стажування від 22.03.2018 р.
Національна академія педагогічних наук України, державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації за програмою: Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання -2021р.

СМИРНОВ Володимир Володимирович
Смирнов Володимир Володимирович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: автоматизовані системи управління повітряним рухом.

Професійні досягнення:
1980-1983 асистент кафедри Авіційного радіоелектронного обладнання.
1983-1987 начальник аварійно-рятувальної служби Кіровоградського об’єднаного авіазагону.
1987- по теперішній час старший викладач кафедри Авіаційного обладнання ЛА НАУ.
Підготував курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з дисципліни «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Наукові публікації:
Є автором понад 80 друкованих праць, з яких 20 навчальних посібників, 2 з яких з грифом МОН, 1 стаття, що індексується міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus, GoogleScholar.

Підвищення кваліфікації:
- 2018р. Пан-Європейський університет в Братіславі. Підвищення кваліфікації. Сучасні технічні методи та інноваційні технології в сучасному світі. 108 годин. Сертифікат № 021/2-2018.
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2929-21

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:
«Прилади ПС» та «Авіаційне обладнання ПС К-10».

Викладає дисципліни:
- Прилади літака;
- Авіоніка;
- Теорія автоматичного управління;
- Авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

ХАФІЗОВ Асхат Вагизович
Хафізов Асхат Вагизович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: системи навігаційного позиціонування, безпілотні літальні апарати, стійкість до перешкод систем передачі інформації, системи розпізнавання голосу.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
м. Київ, Київський інститут інженерів цивільної авіації, рік випуску 1975. Спеціальність: технічна експлуатація авіаційного радіообладнання, кваліфікація: радіоінженер.

Професійні досягнення:
Є автором понад 60 друкованих праць, з яких 3 навчальних посібника, та два методичні посібники англійською мовою.

Підвищення кваліфікації:
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2929-21
- 2019р. м. Кропивницький НАУ Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Підвищення кваліфікації с 27.03.19 по 19.04.19 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/354-19.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:
«Радіообладнання ПС», «Радіонавігаційні системи» та «Радіообладнання ПС К-10».

Викладає дисципліни:
- Радіообладнання повітряного судна;
- Радіонавігаційні системи;
- Радіообладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

ЛЕФТОР Вадим Васильович
Лефтор Вадим Васильович

Старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності

ORCID Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта: Державна льотна академія України, 2009 р., інженер з експлуатації повітряних суден (і систем повітряних суден). Аспірантура Кіровоградської льотної академії НАУ, спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Провідний викладач з дисциплін: «Функціональні системи повітряних суден», «Авіаційна наземна техніка».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Ан-2, Ан -24/26, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: оперативний моніторинг умов експлуатації повітряних суден.
Автор близько 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-технічному журналі «Electronics and Control Systems» і т.д.

 

Наукова діяльність кафедри