Завідувач кафедри: Півень Вікторія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми у соцмережах:

Кафедра професійної та авіаційної мовної підготовки як навчальний і науково-методичний підрозділ організаційно входить до складу факультету льотної експлуатації. Додатково має статус Центру інтенсивного навчання іноземних мов.
Головною метою роботи кафедри-центру є впровадження інноваційних світових технологій у науково-методичну та навчальну роботу, розширення спектру навчальних програм у галузі загальної англійської мови, авіаційної англійської мови та ділової англійської мови з урахуванням вимог ІКАО, Євросоюзу та концептуальних новітніх підходів до програм підготовки навчальних центрів України й провідних зарубіжних центрів Європи, а також української мови за професійним спрямуванням та української ділової мови.
Кафедра професійної та авіаційної мовної підготовки здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за наступними дисциплінами: Іноземна мова (англійська), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Професійна англійська мова (авіаційна), Професійна іноземна мова, Друга іноземна мова (німецька), Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Англійська мова професійного спрямування, Додатковий курс англійської мови (В2), Наукова англійська мова, Англійська мова наукового спрямування, Українська мова за професійним спрямуванням та Українська ділова мова.
На кафедрі сформувався висококваліфікований науково-педагогічний склад, які постійно вдосконалюють свій рівень методичної, мовленнєвої та професійної  підготовки.
Викладачі  кафедри отримали Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (екзаменатори-рейтери з авіаційної англійської мови), Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (інструктори з авіаційної англійської мови); сертифікат CAE (Cambridge Advanced English С1,С2), Goethe-Zertifikat C1 та диплом Goethe-Institut München – Kiew («Дидактика та методика викладання німецької як іноземної мови») з правом викладання німецької мови як іноземної у всіх Гете-Інститутах світу.
Викладачі кафедри регулярно проходять стажування та курси підвищення кваліфікації як в Україні, так і  за кордоном.
Наукові публікації науково-педагогічного складу кафедри представлені у фахових виданнях України та у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Index Copernicus International, Web of Science, Scopus, тощо.
Для реалізації науково-дослідної роботи на кафедрі професійної та авіаційної мовної підготовки було створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ) «Інноваційні технології навчання іноземних мов».
На базі кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки постійно діє Європейський англомовний клуб (European English Speaking Club) – студентське співтовариство Льотної академії НАУ, метою діяльності якого є розвиток комунікативних навичок курсантів у невимушеній атмосфері.
В структурі Льотної академії Національного авіаційного університету на базі кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки працює регіональна Комісія з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Результатом спільної ініціативи фахівців кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки та University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment на базі Льотної Академії Національного авіаційного університету є заснування офіційного Підготовчого мовного центру «F.A.C.E.» (FlightAcademyCambridgeEnglish) PreparationCentre, який здійснює підготовку до складання іспиту з англійської мови на рівень B2, C1 з отриманням міжнародного сертифікату Cambridge English.
На базі кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки також проводяться додаткові комерційні курси для здобувачів вищої освіти із загальної англійської мови, авіаційної англійської мови, інтенсивні курси підготовки до тестування за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації, курси підготовки до ЗНО (ДПА) з англійської мови.

 

Кадровий склад кафедри

 

Науково-педагогічні працівники:

Півень Вікторія Василівна
Півень Вікторія Василівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Завідувач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: сучасні технології професійної підготовки льотного складу.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, спеціальність «Історія та іноземна мова», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя історії та іноземної мови, рік випуску 1990.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Професійна підготовка пілотів до польотів на Міжнародних повітряних трасах» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2001 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи: початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Рецензент дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидат педагогічних наук.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Підвищення кваліфікації: IAL Bailbrook college Cetificate of Aviation Enlish Training Course that gives the right to be an instructor of Aviation English; IAL Bailbrook college Cetificate of Radiotelephony Training Course that gives the right to be an instructor of Radiotelephony training (Bailbrook college, Bath, United Kingdom of Great Britain); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).

Зеленська Лілія Михайлівна
Зеленська Лілія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіафахівців; інтерактивні технології навчання іноземних мов; інноваційні технології навчання іноземних мов; English for Specific Purposes.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Методика навчання дисципліни «Безпека польотів майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах», спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 2006 р.
Член Вченої ради ЛА НАУ; член науково-методичної ради Льотної академії НАУ.
Співзасновник громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Управління повітряним рухом» та «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів».
Нагрудний знак «За сумлінну працю». ЛА НАУ, 2021.
Підвищення кваліфікації: сертифікати про підвищення кваліфікації в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя» (22 червня 2021 р.); сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. 17.03.2016.–18.03.2016. Certificate AVE №16011; сертифікат Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale.. 09.11.2017. Certificate AVE №17071.; сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. 07.12.2018. Certificate AVE №18023; сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 andCir. 318. 04.06.2019. Certificate AVE №19010; сертифікат The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. 04.06.2019. - Record 8590; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Герасименко Людмила Сергіївна
Герасименко Людмила Сергіївна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2007 р. – закінчила факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)».
Професійні досягнення:
2012 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Державній льотній академії, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2016 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри іноземних мов.
Наукові публікації:
Є автором понад 90 друкованих праць, з яких:
Монографія «Адаптація викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах»;
Колективна монографія: «Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі»;
Більше двадцяти праць навчально-методичного характеру.
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection:
1) Plachynda, T., Herasymenko, L., Pukhalska, G., & Kryzhevska, K. (2019). Using Information Communication Technologies in Professional Training of Future Civil Aviation Pilots. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 270-281. 
2) Herasymenko, L., Muravska, S., Radul, S., & Pidlubna, O. (2019). Developing Future Pilots’ Critical Thinking Skills in the Framework of Aviation English. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 91-104. 
3) Herasymenko L., Muravska S., Lomakina M., Martynenko N., & Mazurenko I. Reticence is not a Virtue in Aviation: Improving English Speaking Proficiency of Future Aviation Specialists. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2021, 13(2), 498-515. 
Основні напрями наукової діяльності:
Під її керівництвом було захищено три кандидатські дисертації.
Завідувач Науково-дослідної лабораторії «Інноваційні технології навчання іноземних мов».
Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, шляхи підвищення рівня англомовної професійної підготовки, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців.
Міжнародні стажування:
Kosice, Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky. “European Education in the Context of Sustainable Development: Advanced Experience and Global Trends” Certificate№044/5-2018 on Advanced Training (120 hours 3,6 – credits ECTS) in European universities of Slovakia – Czech Republic (21.10.2018-27.10.2018)
Участь у міжнародних наукових проектах:
Виконавець Міжнародного проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018 рр.).
Підвищення кваліфікації:
Certificate of Participation №01-02.2022 -01 in 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Social Emotional Learning: The 5 Core Competencies of SEL» (15 academic hours), виданий TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine;
Сертифікат проходження курсу "Winter 2022 Orientation Course" (29 листопада – 31 грудня 2021) у рамках програми The Online Professional English Network (a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360);
Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021);
Сертифікат № 18GW-012 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS);
Certificate of Participation in the regional conference “Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World” (February 1- 4 , 2021), виданий The Regional English Language Office - U. S. Embassy in Ukraine,TESOL-Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia &International Black Sea University;
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447 / 2936-21 за ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів», Центральний інститут післядипломної освіти, дистанційна форма навчання (19.04 – 19.11. 2021);
Сертифікат № 05/20-27.20 від 27.01.20 IJSAC (International Join Stock Aviation Company) URGA м. Кропивницький, 20-27 січня 2020 р. Тема: Авіаційна англійська мова. 48 год;
Сертифікат IJSAC URGA м. Кропивницький, січень 2019 р. Тема: Авіаційна англійська мова. 48 год.
Сертифікат участі у Міжнародному проєкті «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018);
Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції» (21.10.2018-27.10.2018);
Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA.
Нагороди та досягнення:
Подяка (наказ від 28.07.2021 №118/з) (За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня незалежності України) Національний авіаційний університет;
Почесна грамота (2019) (За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку авіаційних кадрів, вагомі досягнення у науковій діяльності, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя аспірантури);
Грамота (наказ №49 від 07.04.2017) (За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку авіаційних кадрів, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності та у зв’язку з професійним святом Дня науки в Україні);
Лауреат обласної премії молодих науковців 2016 року,
Сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1);
Грамота.

Демченко Інга Володимирівна
Демченко Інга Володимирівна

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, інноваційні технології навчання іноземних мов, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців, розробка матеріалів та методичних рекомендацій для вивчення загальної англійської мови й авіаційної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоград, Державний Педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998р, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації». Спеціальність: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 2020 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова професійного спрямування», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».
Підвищенння кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат № FSI-213108-ISMA від 31.07.2021 науково-педагогічне стажування на тему «Балтійський підхід у підготовці викладачів-філологів» за спеціальністю «035-Філологія» в обсязі 6 кредитів (180 год.) (Латвійська Республіка).

Ковальова Інна Валеріївна
Ковальова Інна Валеріївна

Старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології викладання іноземної мови (англійської), шляхи підвищення професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоград, Державний Педагогічний інститут ім. В.Винниченка, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1993р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».
Підвищення кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).

Куліш Ірина Володимирівна
Куліш Ірина Володимирівна

Старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: підвищення рівня володіння англійською мовою авіаційних спеціалістів, підвищення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та літератури, рік випуску 2007.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність наукового дослідження: «Формування самоосвітньої компетентностімайбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки», зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП «Менеджмент авіаційної індустрії»; за спеціальністю 242 «Туризм» відповідно до ОПП «Туризм» та за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Підвищення кваліфікації: сертифікат про закордонне наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я. в межах програми «Здоров’язберігаючих технологій та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри». Підвищення кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я. «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (Люблін,Польща), (16.082017 -31.08. 2017); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).

Ломакіна Марина Євгеніївна
Ломакіна Марина Євгеніївна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіафахівців; інтерактивні технології навчання іноземних мов; інноваційні технології навчання іноземних мов; English for Specific Purposes
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської мови; рік випуску 1989.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській федерації», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Член Вченої ради Льотної академії НАУ, член науково-методичної ради Льотної академії НАУ. Голова громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Нагрудний знак «За сумлінну працю». Льотна академія НАУ, 2021.
Підвищення кваліфікації: сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 17.03.2016. – 18.03.2016. Certificate AVE №16010; сертифікат AnnualExaminers / Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP RatingScale. Київ. Інститут ІКАО. 09.11.2017. - Certificate AVE №17072; сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 07.12.2018. Certificate AVE №18022; сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 andCir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. – Certificate AVE №19009; сертифікат The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. - Record 8592; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Мартиненко Надія Олександрівна
Мартиненко Надія Олександрівна

Доктор філософії

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: професійна англомовна підготовка фахівців авіаційної галузі, професійна комунікація за стандартами ІСАО, авіаційна англійська мова для льотного складу.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Закінчила Кіровоградській Державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, отримала повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». Кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. Диплом КС № 32209603, вид. 20 червня 2007 року, реєстраційний номер: В № 683202.

Професійні досягнення:
У 2023 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.
Секретар Ради молодих вчених Льотної академії НАУ.

Наукові публікації:
Автор та співавтор більше 30 опублікованих наукових праць, із них 10 статей у наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки (2 – у співавторстві), 1 стаття – у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science (у співавторстві), 1 стаття – у періодичному виданні іноземної держави, 19 публікації апробаційного характеру, 3 публікації додатково відображають отримані наукові результати, серед яких 1 навчально-методична праця.

Підвищення кваліфікації:
Flight Training Center IJSAC URGA (48 годин, 1,6 credits ECTS). З 11-18 січня, 2021 року. (сертифікат) VUZF – University of Finance, Business and Entreprenearship «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», (180 hours = 6 credits ECTS), Sofia, Bulgaria, 05 July 2021-17 August 2021.

Основні напрями наукової діяльності:
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи: початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.

Мельниченко Тетяна Євгеніївна,
Мельниченко Тетяна Євгеніївна

Старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування мотивації до вивчення української мови у іноземних курсантів льотних спеціальностей; формування комунікативної компетенції з ділової української мови в авіаційних фахівців у льотному навчальному закладі.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури; рік випуску 1987; Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995; Кіровоградський державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови і зарубіжної літератури; рік випуску 2002.

Підвищення кваліфікації: свідоцтво про підвищення кваліфікації Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України; освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (180 годин, 6 credits ECTS), (19.04-19.11. 2021).

Муравська Світлана Миколаївна
Муравська Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: новітні технології в навчанні іноземних мов, професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців засобами професійної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2004.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О.С.Нілла (1883-1973)», спеціальність: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 2008 р.
Керівник проєкта ЛА НАУ «Європейський англомовний клуб» (European English Speaking club).
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р. Відповідальна за підготовку здобувачів ступеня бакалавра з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова професійного спрямування», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Автоматизовані робототехнічні системи».
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1); сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); Сертифікат № 10GW-106 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).

Радул Сергій Григорович
Радул Сергій Григорович

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: професійна самореалізація майбутнього авіаційного фахівця, іншомовна підготовка авіафахівця.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1997. City University of New York, штат New York, США, спеціальність «Бухгалтерський облік», кваліфікація спеціаліста з прикладних наук, рік випуску 2006. Центрально-український державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кваліфікація магістр психології, рік випуску 2017.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування міжкультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Член Вченої ради Льотної академії НАУ.
Керівник підготовчого сертифікованого мовного центру «F.A.C.E.» (Flight Academy Cambridge English) Preparation Centre, офіційного партнеру Cambridge Assessment English Exams Department of Grade Education Center (license UA007); заступник директора бізнес-школи Льотної академії НАУ.
Відповідальний за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП «Менеджмент авіаційної індустрії» та за спеціальністю 242 «Туризм» відповідно до ОПП «Туризм». З вересня 2021 року – докторант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (наказ від 17.01.2015 р. № 9-к); почесна грамота Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 28 вересня 2017 року № 307-гр); подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 14.08.2017 р. № 461-к); подяка від Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 30 вересня 2019 року № 261-гр).
Підвищення кваліфікації: сертифікати CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate – Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), Aviation English Training Centre Certificate – Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment Standards and Recommended Practices (ICAO Institute),; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).

Тимченко Світлана Василівна
Тимченко Світлана Василівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, авіаційна комунікація, формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1990.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 “Авіаційний транспорт” відповідно до ОПП “Управління повітряним рухом” та “Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів”.
Підвищення кваліфікації:сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікати про підвищення кваліфікації в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя» (22 червня 2021 р. ).

Царьова Людмила Василівна
Царьова Людмила Василівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

Web of Science ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: лінгвістичні особливості авіаційної англійської мови, навчання слуханню іноземною мовою, ESP.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1991.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень, рік: «Педагогічні традиції формування естетичної культури особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії», спеціальність: 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 р.
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Член Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA з 2017 року.
Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної». (Ідент. код 20041426). Посвідчення FM0322 з 27.02.2020.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК № 0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.21 – закінчення 12.24. Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та двигунів».
Підвищення кваліфікації: сертифікат Aviation English Training Course for Teachers - Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 26.10-13.11.2015. (150 hours); Certificate №0054481684 –19.08.2016. Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced). Certificate in Advanced English Level C1; Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale.Київ. ІнститутІКАО. 09.11.2017. Certificate AVE №19027; The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. ІнститутІКАО. 04.06.2019. - Record 8653; Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 and Cir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.09.2019. – AVE №19026;сертифікат № 44 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут Філології 17.11.2020 Курс підвищення професійної кваліфікації обсягом 60 годин у рамках ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Філологічній педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат № 36/2021 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут Філології 22.06.2021 Курс підвищення професійної кваліфікації обсягом 60 годин у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя» 2022, 2023; м. Київ. «Interbridge» Training Center. Recurrent 24-hour Aviation English Examiners / Raters Training Course/ Certificate №000007. 02.2022; Цифрові інструменти Google для освіти Базовий рівень (03.04.2023-16.04.2023), 30 академ. Годин, № GDTfE-09-Б-04820; Цифрові інструменти Google для освіти Середні рівень (17.04.2023-23.04.2023) 15 академ. Годин, № GDTfE-09-С-03211; АТО Льотна школа «Форсаж» (20.03.23-25.03.23) Aviation English Training course, Сертифікат №25\03-13; м. Київ. «Interbridge» Training Center. Recurrent 24-hour Aviation English Examiners / Raters Training Course/ Certificate №000015. 10.11.2023.

Чередниченко Наталія Григорівна
Чередниченко Наталія Григорівна

Старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: особливості розвитку комунікативних умінь курсантів, підвищення рівня професійної підготовки курсантів-пілотів з авіаційної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський Державний Педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійськаі німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської інімецької мов; рік випуску 1988.
Професійні досягнення: відповідальний керівник і виконавець щорічної підготовки І етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови в ЛАНАУ.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації допрофесійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійноїдіяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовноїкомунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуваннямтехнологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Підвищення кваліфікації: сертифікат міжнародного зразку Aviation English Training Centre Certificate – Instructor o fAviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute). 26.10-13.11.2015. Київ.Інститут ІКАО. (150 годин) Certificate AVE №15014; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин,1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат учасника регіональної конференції «Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity&Education in a Globalized World» U. S. Embassy in Ukraine, TESOL- Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia &International Black Sea University (1.02-4.02.2021); сертифікат № 19GW-285 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).

Чернявська Олена Олексіївна
Чернявська Олена Олексіївна

Старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки

ORCID Google Scholar DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: інтерактивні методи навчання іноземних мов, структурно- семантичні особливості розвитку термінології у давньоанглійський період.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2008.
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1).