22 грудня 2023 року відбувся захист дисертаційної роботи в разовій спеціалізованій вченій раді Льотної академії Національного авіаційного університету, яка прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Мазуренко Юлії Анатоліївні на підставі прилюдного захисту дисертації «Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Щиро вітаємо дисертантку та її наукового керівника кандидата педагогічних наук, доцента Герасименко Людмилу Сергіївну. Бажаємо подальшої успішної реалізації перспективних наукових і освітніх проєктів!