20 лютого 2024 року відбулася робоча зустріч групи кадрового забезпечення освітньо-наукової програми «Транспортні технології в авіаційному транспорті» із фахівцями Центру забезпечення якості вищої освіти в академії щодо обговорення процесу підготовки та проходження акредитації.

Модераторами зустрічі виступили: гарант ОНП, д.т.н., професор Осадчий С.І., керівник Центру забезпечення якості вищої освіти в ЛА НАУ, к.пед.н., доцент Данилко О.Г. Активну участь в обговоренні стану підготовки та етапів проходження процесу акредитації взяли викладачі навчальних дисциплін ОНП та наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 275 «Транспортні технології (спеціалізація 275.00 «Авіаційний транспорт»).

За інформацією відділу аспірантури