Важко переоцінити роль використання авіаційних робототехнічних систем на сучасному етапі існування нашої держави. Стрімкий розвиток безпілотних технологій, в тому числі в авіації, спонукає до постійного оновлення та експертизи актуальності освітніх програм, що готують фахівців зазначеного напрямку.

В рамках щорічного перегляду освітньо-професійної прогами «Авіаційні робототехнічні системи» кафедрою фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах розпочато обговорення освітньо-професійної прогами «Авіаційні робототехнічні системи». Основні задачі, які ставить перед собою група кадрового забезпечення ОПП є:

  • забезпечення відображення програмою найновіших досягнень в галузі авіаційних робототехнічних систем;
  • співпраця з представниками компаній та організацій для забезпечення актуального рівня підготовки, з урахуванням реальних завдань від індустрії;
  • розвиток програми з урахуванням міжнародних стандартів та специфікацій, що дозволить випускникам легше вписуватися в глобальний ринок праці;
  • використання сучасних методів навчання, віртуальної та допоміжної реальності, онлайн-курсів та інших сучасних засобів підготовки;
  • забезпечення можливостей для здобувачів вищої освіти та викладачів займатися дослідженнями та розробками в галузі авіаційних робототехнічних систем, що може сприяти інноваціям та вдосконаленню галузі;
  • регулярна оцінка ефективності програми та її оновлення відповідно до змін у галузі та потреб ринку праці.

21 лютого 2024 року відбулося розширене засідання кафедри, на яке окрім викладачів були запрошені стейкхолдери та партнери: Олександр Мельник, очільник Всеукраїнського благодійного фонду "ГІС-АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ"; Тетяна Шмельова, професорка кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету, докторка технічних наук; Амін Джума курсант 511 навчальної групи.

Під час дискусії її учасники підкреслили важливість формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для роботи з різноманітними авіаційними та дроновими технологіями у різних напрямках: технічна експертиза; професійна підготовка; практичні навички; безпека та регуляторна відповідальність; інновації та дослідження; підготовка до викликів галузі та ін.

Засідання поклало початок роботи з оновлення надактуальної освітньо-професійної програми сучасного авіаційного ЗВО.

За інформацією старшої викладачки кафедри
ФМД та застосування ІТ в АС
Олени Ковальової