Щиро вітаємо колектив кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії НАУ з отриманням сертифікату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацією освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) третього (освітньо-наукового) рівня.

Це потужна робота колективу: гаранта освітньо-наукової програми – доктора педагогічних наук, професора Валерія РАДУЛА, завідувача кафедри – доктора юридичних наук, професора Богдана СТЕЦЮКА, групи кадрового забезпечення освітньо-наукової програми, аспірантури, здобувачів, випускників, стейкхолдерів. Найкращий науковий потенціал, багаторічний досвід, наукова школа, тісні зв’язки з практиками-професіоналами дали свій позитивний результат!

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» дійсний до 01 липня 2029 року.

Вдячні всім за професіоналізм та підтримку!

За інформацією Центру забезпечення якості вищої освіти