19 квітня розпочалася реєстрація в Льотній академії для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні для вступу на бакалаврат з аграрних наук, економіки та управління і триватиме до 30 квітня

Єдине фахове вступне випробування для вступу на бакалаврат (далі — БЄФВВ) передбачено для вступників на бакалаврські програми, які мають (отримають) дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (НРК5) і планують продовжити навчання за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування».

Наголосимо, що вступники, які відповідають означеним попередньо критеріям, обирають БЄФВВ за бажанням, при цьому вони також обов’язково повинні або мати результати ЗНО чи НМТ попередніх років, або успішно скласти цьогорічне НМТ, адже у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала ЗНО / НМТ, їм буде враховано бал БЄФВВ 一 у разі реєстрації для проходження відповідного випробування. 

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів, а саме:

  • заповненої заяви-анкети  зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу і що його зазначено в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, або Інформаційної картки з результатами національного мультипредметного тесту 2022 року, або Сертифіката національного мультипредметного тесту 2023 чи 2024 року;
  • документа про здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра у 2024 році (для осіб, які завершують навчання цього року);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (для осіб, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань); 
  • нотаріально засвідченого перекладу документів українською мовою (для осіб, які мають документи, оформлені іноземною мовою).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні вступники мають указати населений пункт, у якому бажають пройти тестування, і назву(-и) БЄФВВ (тест з аграрних науктест з економіки та управління).

Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(-и), що підтверджує(-ють) зміну персональних даних.

2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати електронний лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених у заяві-анкеті.

3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів і правильність їхнього оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія ЛА НАУ реєструє на БЄФВВ
Звертатися за телефонами: +380950718587, +380504572139, +380501678234.