У рамках академічної співпраці, відповідно до укладеного договору між Льотною академією Національного авіаційного університету і Криворізьким державним педагогічним університетом, 16 травня 2024 року була проведена гостьова лекція-консультація для бакалаврів 1 курсу спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)) Криворізького державного педагогічного університету.

Заняття на тему «Нормативні та комунікативні аспекти організації освітнього процесу здобувачів з особливими освітніми потребами в умовах війни» була проведена методистом відділу ліцензування та акредитації Центру забезпечення якості вищої освіти, доцентом кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатом педагогічних наук, доцентом Тетяною Анатоліївною Тернавською.

Модераторами зустрічі виступили викладачі Криворізького державного педагогічного університету: Мішеніна Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та Качайло Ксенія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Під час спілкування зі здобувачами, які готувалися до перекладацької практики в міжнародних організаціях щодо супроводу англомовних партнерів під час роботи-допомоги у соціально-гуманітарних заходах м. Кривій Ріг, лекторка наголосила, що комунікація є основним надбанням людства ще з давніх часів; відповідно до основних принципів спілкування будь-яка особистість має право та заслуговує на шанобливе, толерантне ставлення до себе. Доповідачка прокоментувала тезу щодо важливості комунікації з людьми з особливими потребами, де комунікативні аспекти взаємодії в інклюзивному середовищі мають обов’язково підкріплюватися етичними та морально-правовими напрямками соціальної взаємодії.

Сьогоднішня дійсність зобов’язує адміністрацію закладів освіти бути готовим прийняти виклики щодо організації освітнього процесу для людей з особливими потребами. Внутрішньо переселені сім’ї, які, у зв’язку із військовими діями, можуть мати членів родини з особливими потребами; демобілізовані військові, які отримали складні поранення, тощо складатимуть значну частку серед здобувачів освітніх послуг у воєнний та повоєнний час. Базові юридичні документи мають забезпечувати чинними та дієвими нормативами організації освітнього процесу зокрема тих, хто має фізичні та психічні проблеми у зв’язку із наслідками російської агресії.

Дякуємо за запрошення до співпраці!

За інформацією ЦЗЯВО