Міжнародний день толерантності відзначається у листопаді в усьому світі. Його запровадили у 1995 за рішенням ЮНЕСКО, під час ухвалення Декларації принципів терпимості. Кафедра іноземних мов КЛА НАУ долучилася до цієї події, організувавши захід «Tolerance Day» англійською мовою.

Однією із якостей сучасної особистості є толерантність, яка стає основою сучасного суспільства. Мультикультурне середовище КЛА НАУ зумовлює актуальність проблеми толерантності як для викладачів, так і для студентів. Використання діалогу культур є одним із найважливіших засобів виховання толерантності під час вивчення іноземної мови. Спілкування англійською мовою – це міжкультурна взаємодія. Дуже важливо донести до курсантів, що немає гіршої чи кращої культури, а головне завдання – терпимо і з розумінням ставитися до відмінностей.

Організаторами заходу була ініціативна група викладачів кафедри іноземних мов: Ю.С. Котелянець, С.Г. Радул, М.Є. Ломакіна, Г.С. Пащенко, С.М. Муравська. Учасниками команд були курсанти груп 61М, 142, 742, 821, 142, 642, 641.

Під час заходу курсанти обговорювали поняття толерантність і його складники, види толерантності. Кожен із учасників мав можливість оцінити власний рівень толерантності. За допомогою інтерактивних вправ курсанти мали змогу впевнитися в необхідності руйнування стереотипів у повсякденному житті, які заважають об’єктивно сприймати інших людей. Тренінгові вправи допомогли студентам впевнитися в тому, що кожна людина є унікальною і неповторною особистістю, кожен має право на вираження власної думки. Під час виконання різних завдань курсанти мали можливість попрактикувати свої мовленнєві вміння і просто поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

Ю.С. Котелянець,
викладач кафедри іноземних мов КЛА НАУ