Тухар Ганна Григорівна - методист вищої категорії методичного кабінету академії

Методичний кабінет є структурним підрозділом Льотної академії Національного авіаційного університету, який здійснює забезпечення ефективної навчальне - методичної роботи та організацію, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в її навчальних структурних підрозділах.
Методичний кабінет призначений для розроблення та здійснення заходів організаційного та методичного характеру, які спрямовані на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію освітнього процесу в частині його повноважень.

 

Положення про методичний кабінет ЛА НАУ

Структура навчально-методичного комплексу

Методичні рекомендації щодо розробки програми навчання здобувачів вищої освіти - силабусу

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

Методичні рекомендації щодо розробки та оформлення робочих програм практик

Навчально-методичні видання та вимоги до них. Методичні рекомендації

План методичної роботи ЛА НАУ на 2023-2024 навчальний рік

План видання навчально-методичної літератури навчальними структурними підрозділами ЛА НАУ на 2023-2024 навчальний рік

План підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛА НАУ на 2024 рік