Спеціальність 272 «АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ»
Освітньо-професійна програма
«ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
АВІАЦІЙНИМ ВИРОБНИЦИВОМ»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітній ступінь - БАКАЛАВР
Освітня кваліфікація: бакалавр з авіаційного транспорту
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Спеціальність 272 «АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ»
Освітньо-професійна програма
«АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ»
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітній ступінь - МАГІСТР
Освітня кваліфікація: магістр з авіаційного транспорту
Термін навчання – 1 рік 5 місяців

(на основі освітнього ступеня бакалавра)

Професійна підготовка фахівців проводиться на основі державних стандартів вищої освіти України з гармонізацією профільної галузевої підготовки організаційно-управлінського спрямування з потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін, поглибленим вивченням іноземних мов, глибоким засвоєнням та професійним володінням сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями, широким використанням інноваційних освітніх технологій, ефективним поєднанням теоретичного навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями, в т.ч., за кордоном, із залученням до освітнього процесу науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів) і провідних фахівців-практиків.

Авіаційний фахівець організаційно-управлінського спрямування організовує регулярні та чартерні пасажирські й вантажні авіаперевезення, авіаційні роботи та послуги, функціонування елементів інфраструктури авіаційного транспорту, які здійснюють: експлуатаційну та аеропортову діяльність, діяльність підприємств авіаційного інжинірингу та обслуговування повітряного руху, авіабудівну діяльність, освітню діяльність навчальних закладів цивільної авіації, профільну організацій із продажу авіаційних перевезень, взаємодію всіх видів транспорту, обслуговування клієнтів із надання широкого спектру послуг, забезпечуючи ефективність управління авіаційним виробництвом.

Широкий профіль, універсальність і високий рівень фахової підготовки з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом забезпечує затребуваність випускників не тільки на підприємствах авіаційної галузі: авіаційних компаніях, приватних компаніях з управління аеропортами, хендлінгових, кейтерингових, паливозаправних компаніях, інжинірингових центрах, державному підприємстві обслуговування повітряного руху (Украерорух), авіабудівних компаніях, конструкторських бюро, навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах цивільної авіації, агентствах з продажу авіаперевезень, а також у профільних транспортних підрозділах різних підприємств, організацій та установ.

Прийом на навчання здійснюється без будь-яких обмежень.